Katona Farkas O.Cist: Dr. Erdős Mátyás és

a Máriás Papi MozgalomErdős Matyi bácsi altöttingi tartózkodásakor ismerkedett meg Gobbi atyával és a Máriás Papi Mozgalommal. Hazajövet Esztergomban többeknek is elmondta, és egy kis csoport azt kívánta, hogy amivel őt úgyis megbízta Gobbi, itt Magyarországon is éljen a Máriás Mozgalom. Amikor pedig Gobbi atya Mődlingben tartotta a cenákulumot, négyen Magyarok is részt vettek azon, egyikük, mint osztrák állampolgár, de magát magyarnak valló és magyarul beszélő lelkipásztor, hazánkból pedig hárman, rajta kívül még Gellért Ottó és jómagam. Matyi bácsival attól kezdve haláláig tartott a kapcsolatunk. Ő itthon dolgozott azon, hogy mind többen ismerjék meg ezt a mozgalmat, de a külföldön élő magyarokkal is igyekezett kapcsolatot tartani.

Amikor Gobbi atya Magyarországra látogatott Leányfaluban tartva a cenákulumot, 40-en vettünk részt, köztük Ausztriából ketten, Dr. Wondrák Gusztáv, a világiak férfi csoportjának, és Dr. Schömig Zsuzsanna, az osztrák női csoportjának vezetője (1990, augusztus 21-24).

Matyi bácsi szívesen jött Hidegségre, 1986-ban missziót tartott és megindította a helyi Máriás Mozgalmat. Többször volt ünnepi szónok, és így tudtam jobban megismerni, mit jelent az, amikor azt mondta, hogy neki két pacemakere van: Jézus szíve és Mária szíve. (Ennek megértéséhez Rubbio 1986, augusztus 8-án a rózsafüzér elmondása utáni üzenet elolvasása szükséges. Lásd a szöveg után.)

Előzetes magyarázatul: a pacemaker a szívverés megfelelő ritmusát biztosítja. Így védi annak életét, akinek szívbetegsége okoz gondot. Amilyen fontos ez a testi szívverés érdekében, hasonlóan, de még fontosabb a lélek üdvössége érdekében a hozzáértő szeretet hatásos befolyása.

Matyi bácsi egyik pacemakere mindnyájunk által tudottan Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, a másik, Mária gyermekének, Jézusnak Szentséges Szíve. Ennek megértésében a kék könyv is segít bennünket. Azért, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tudjon minket irányítani szükséges:

(a) hogy az ő Szeplőtelen Szívének ajánljuk magunkat: „Szűzanyánk, fogadj el minket így, amilyenek vagyunk, és alakíts olyanná, amilyennek akarod, hogy legyünk!” mert: „A ti szívetekkel szeretnék szeretni, a ti szemetekkel látni, a ti ajkatokkal vigasztalni és bátorítani, a ti kezetekkel segíteni, a ti lábatokon járni, követni a ti véres nyomotokat, és szenvedni a ti megfeszített testetekkel.”

(b) egység a pápával és a vele egységet alkotó Egyházzal, melynek Szűz Mária az édesanyja;

(c) Szűz Mária jelenlétében, vele szívközösségben élni, az egymás iránti szeretetet irányítása szerint megélni.

Azért, hogy Jézus Szentséges Szíve irányítani tudja szeretetünket, Szűz Mária által kell hozzá fordulnunk kérve: hogy megismerjük és megtegyük az Atya akaratát. Ennek mestere és példája Szűz Mária egész élete, ő láthatta és érezhette mit jelentett Jézus számára, hogy nem jött tenni a maga akaratát, hanem Azét, Aki őt küldte.

Matyi bácsi tanított és biztatott bennünket arra, hogy bármit készülünk tenni vagy mondani, mindig tekintsünk magunkba, kérdezzük meg magunktól, mi a véleménye a Szűzanyának erről. Ő vizsgálja meg, mennyire látjuk Jézust a másik emberben, mennyire segítjük felebarátunkat úgy, mint Jézust kell segítenünk hasonló helyzetben. Ezt Mária mindenkinél jobban tudja és élte. Ezért a jó Tanács Anyjaként az üdvösség útján tud bennünket vezetni. Mivel Matyi bácsi sokszor ellátogatott hozzám, nem egyszer együtt voltunk a Soproni Szív Szanatóriumban is, így lelkületét jobban meg tudtam ismerni. Ezért írtam ezeket meg most róla, hogy a Máriás lelkület, melyet ő példásan elénk élt, hasonlóan kifejlődjön bennünk is.

Gyakran töltött egy kis időt Hidegségen is. Ilyenkor minden nap fölmentünk a kertben lévő lourdesi barlanghoz, melyet az itteni bérmálkozott gyerekek egy évi munkával valósítottak meg, és amelyben – a szokástól eltérően – a fatimai püspök úr által ajándékozott fehér márványból készült fatimai Mária szobor van. Három lépcső vezet fel a szoborhoz, mindegyiken a „bűnbánat”szó olvasható. Itt imádkoztunk együtt a mozgalom magyar tagjaiért, hogy Mária országában máriás lelkület éljen.


Real Time Web Analytics