Giuseppe Nardi: "Andreas Englisch: Benedek és Ferenc

nincsenek beszélő viszonyban egymással"

Andreas Englisch cikke a katholisches.info honlapon jelent meg. Andreas Englisch német Vatikán-szakértő és pápai életrajzíró. Egy 2017.március 16-án Limburgban (annak a püspökségnek a székhelyén, ahonnét egy Benedek által kinevezett püspököt, Franz-Peter Tebartz-van Elst-et Ferenc eltávolított) tartott előadásán néhány nagy erejű kijelentést tett az emeritus és a regnáló pápa közötti kapcsolatról: a két ember teljesen szemben áll egymással, már beszélő viszonyban sincsenek; XVI. Benedek csak akkor jelenik meg a nyilvánosság előtt, ha Ferenc ráparancsol. Az ő cikkét elemzi Giuseppe Nardi.

Ferenc pápa és elődje, XVI. Benedek teljesen szemben állnak egymással: "Szóba sem állnak egymással". Ezekkel a szavakkal kezdte meg a Vatikán-szakértő Andreas Englisch március 16-án Limburgban az elődását. Englisch hosszú éveken át a német Axel Springer médiakonglomerátum vatikáni és olasz sajtótudósítója volt Rómában. 30 éves római tapasztalattal a háta mögött neves Vatikán szakértőként tartják számon. Limburgban a Josef Kohlmaier Kollégiumban Englisch a "Ferenc - a Vatikán harcosa " [ez a legutóbbi könyvének a címe] témában mondott el belső információkat, egy március 18-án a Nassauische Neue Post újságban megjelent riporthoz kapcsolódóan. Az a bepillantás a Vatikán kulisszái mögé, amelyet Englisch nyújtott a hallgatóinak, még drámaibb, mint a Nassauische Neue Post -ban megjelent cikke:

“Ferenc és Benedek nem állnak szóba egymással”

Nem volt szükség arra, hogy az újságíró palástolja Ferenc iránti immár köztudott tiszteletét. Englisch érti a módját annak, hogyan bűvölje el a közönségét. Igen, Tebartz püspöknek új feladata van a Vatikánban, - mondta, - a "postahivatalban" , mert Ferenc pápa alatt ez jár annak az embernek, aki "Jézus Krisztus tanítása fölé helyezi magát, és nem ereszkedik le az egyszerű hívekhez". Ezek merész kijelentések, amelyeket Englisch a pápára és a pápa a többi püspökre vonatkozóan tett. Amit Englisch elhallgatott: Aki nem alkalmas többre, mint a "postahivatalra", azt nem a vélt vagy valós "arany fürdőkád" alapján kell megítélni. [Terbatz-van Elst-et a pletykák szerint ezzel vádolták meg eltávolítása előtt. A szociális tényezőre a szegények iránti elkötelezettség mítoszával mindig vevő a nagyközönség, de nincs jelentősége ebben az esetben; sőt, inkább homályosabbá teszi a dolgot. ]

Ami sokkal fontosabb - mert terjedelmében sokkal nagyobb jelentőségű, - az az, amit Englisch a Ferenc és XVI.Benedek viszonyáról mondott Limburgban: A jelenlegi és az előző pápa teljes ellentétben áll egymással, állítja Englisch, hozzátéve, hogy már nem is beszélnek egymással. És ez nem tegnap óta van így.

Mit is jelenthet ez? Benedek tanúbizonysága szerint ő csak Ferenc kifejezett kérésére jelenik meg a nyilvánosság előtt. Amit ezeken a ritka alkalmakon láthatunk, az - Andreas Englisch szavai szerint, - egy udvarias üdvözlésváltás, miközben Benedek úgy tesz, mintha minden rendben lenne. Englisch Terbatz-van Elst-nek, Limburg püspökének az elmozdítását, akinek az érdekében Benedek többször megpróbált közbenjárni, jelöli meg a szakadás okaként. De ez csak az egyik aspektusa a dolognak. Limburg biztosan nem a fő oka annak az alapvető törésnek, ami a két pápa között fennáll.

Ferenc "tudja, mit akar" és azt tesz, "amit akar"

A római tudósító erős személyiségként írja le Ferencet. Mint aki "tudja, mit akar", és nem is titkolja. Benedek, ellenkezőleg, "szilárd teológus", de "gyengekezű vezető", mondja Englisch.

Pedig évtizedeken keresztül egészen mást hallottunk, amikor a német médiában mindig csak úgy emlegették Ratzingert, mint a "kemény páncélbíborost" [“harten Panzerkardinal“].

Több esetben, mondja Englisch, Benedek átengedte másoknak a döntéshozatalt, míg Ferenc mindig azt teszi, "amit akar".

Ha reflektálunk Englisch tanúbizonyságára, meg kell említeni, hogy XVI. Benedeket nyilvánosan statiszta szerepre fokozták le, akinek alig van közös ügye Ferenccel, de akire Ferencnek szüksége van a nyilvánosság előtt való jó megjelenés érdekében, és akit csatarendbe állít, amikor neki tetszik. Ezzel a háttérrel Benedek távolmaradása a november 19-i bíborosi kinevezésről nagy jelentőséget kap. Ferenc bíborosi kinevezései azon ritka események közé tartoznak, amikor a jelenlegi pápa felkéri az elődjét, hogy jelenjen meg a nyilvánosság előtt. XVI. Benedek megjelent a Szent Péter Bazilikában a bíborosi kinevezéseken 2014-ben is és 2015-ben is. A harmadik ilyen alkalommal azonban távol maradt, aminek a következtében a frissen kinevezett bíborosokat Ferenc elküldte, hogy látogassák meg Benedeket a Mater Ecclesiae kolostorban. Valószínűleg azért tette, hogy megelőzze egy olyan következtetés levonását, amiről Englisch most szólt. Ferenc feltehetően demonstratív lépésnek tartja Benedek távolmaradását.

A XVI. Benedekre a lemondása céljából gyakorolt nyomás

Mindenesetre az időzítés nem azt mutatja, hogy udvariassági látogatás lett volna, mint ahogyan a Vatikán állítja; ellenkezőleg, nagyon is jelentős. A konzisztórium előtt öt nappal a négy bíboros, Brandmüller, Burke, Caffarra, és Meisner nyilvánsságra hozta a dubiájá-t (kétségeit) , az ellentmondásos pápai dokumentum, az Amoris Laetitia értelmezését illetően, miután két hónapig várták Ferenc pápától a választ - mindhiába. A dubia nyilvánosságra hozatalával a négy bíboros Ferenc útjába állt, aki mindaz ideig igyekezett nem tudomást venni róla, és amely a legközelebbi munkatársait és támogatóit izzadságszagú verbális akrobatikára kényszerítette. Ferenc a hallgatás stratégiáját alkalmazta, mégis veszteséggel került ki a konfliktusból, mint az olyan pápa, aki visszautasítja, hogy a hit és erkölcs alapvető kérdéseire választ adjon. Az a kár, amit elszenvedett, erősen beárnyékolja a pápaságát.

Amiről a Nassauische Neue Post nem számolt be: Englisch szerint különféle egyházi erők gyakoroltak nyomást Bendekre, hogy mondjon le.

Ennek a kijelentésnek óriási jelentősége van. Azok, az Egyház történelmében eddig még elő nem fordult körülmények, amelyek a XVI. Benedek pápa lemondásához vezettek, erős kétségeket erősítenek meg. Konkrétan, hol a határ a törvényes befolyásolás és a kényszerítés között? Benedek maga erősítette meg, hogy szabadon, a saját akaratából mondott le. Amíg az ellenkezőjét be nem bizonyítják, ezt el is kell fogadni igaznak. Ugyanakkor a törvényességtől eltekintve, egy különös sakk-matt lóg a levegőben. Főleg, ha figyelembe vesszük Carlo Maria Martini bíboros teljes erőbedobással 2012. júniusában megfogalmazott kívánságát, hogy XI. Benedek mondjon le, és a Martini által alapított Szent Gallen-i maffia szerepét Jorge Mario Bergoglio megválasztásában.

Tény az, hogy Benedek visszavonult, és a helyét, mint egy katonai tábornok vezérkara, elfoglalta a titkos Szent Galleni maffia Bergoglio-ja és csapata, és amelynek esze ágában sincs távozni.

[Emlékeztető: Négy bíboros, az olasz Carló Caffarra, Bologna nyugalmazott érseke, az amerikai Raymond Burke, az Apostoli Signatura jelenlegi elnöke, a német Walter Brandmüller és Joachim Meisner, Köln nyugalmazott érseke 2016. szeptember 18-án öt tisztázandó kérdést, dubiát tett fel Ferenc pápának az Amoris Laetitia-val kapcsolatban, amelyre nem kaptak választ: Négy bíboros HIVATALOS ÚTON azzal a kéréssel fordult Ferenc pápához, hogy tisztázza az Amoris Laetitia félreérthető pontjait . Miután nem kaptak választ, a négy bíboros kilátásba helyezte egy hivatalos helyreigazítás nyilvánosságra hozatalát, ami mindez ideig nem történt meg.]


Real Time Web Analytics