Margaret C. Galitzin: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkek

Múzeuma


A traditioninaction.org katolikus honlapon megjelent angol cikk fordítása.Egyik római látogatásom alkalmával barátnőm azt ígérte, hogy olyan különleges dolgot mutat nekem, amelyet a legtöbb turista sohasem talál meg. A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkek Piccolo Múzeumáról van szó. Egy nagy bemutató falitárlóból áll, eldugva a Szent Szív Templom (Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio ) oldalában.


A Szenvedő Lelkeknek szentelt Szent Szív Templom RómábanA templom közel a Vatikánhoz, a Tiberissel párhuzamos utcában, a Lungotevere-n van. Ha valaki Rómában jár, feltétlenül érdemes időt szakítania a megtekintésére.

Maga a templom egy gyönyörű gótikus ékszerdoboz, egyike Róma nagy reneszánsz templomainak. Belülről mindhárom hajójában szentekkel megkoronázott oltár van; kívülről a középső tornya a többi fölött szárnyal, az Égre mutatva, ahová a lelkek tartanak.

A bejárat felett a szenvedő lelkeket ábrázoló márvány dombormű van, akik szintén, reményteljesen felfelé, az Ég felé néznek, amely az ő végcéljuk is, ha lejárt a szenvedés ideje. A katolikus tanítás azt mondja, hogy a tisztítótűz (purgatórium) a szenvedésnek az a helye, ahol a lelkek vezekelnek a bűneik miatt.

A múzeum kiállítási tárgyai mind erről tanúskodnak. Bibliák, imakönyvek, egy asztallap, egy ruhadarab, mind a tisztítótűzben szenvedő lelkek keze nyomát őrzi.

Ezeknek a lelkeknek Isten megengedte, hogy visszatérjenek a családtagjaikhoz vagy barátaikhoz azért, hogy imát vagy szentmisét kérjenek magukért, és hátrahagyták szenvedésük bizonyítékát. Így bizonyságot tesznek minden idők katolikusai számára arról, hogy a tisztítótűz létezik, a tűz és a szenvedés fizikailag létező helye.

A múzeum eredete

A XIX. században a felvilágosodás hatására a modern gondolkodás kezdett kételkedni a katolikus tanításnak ebben az igazságában. A hit egyik legjobb védelme egy francia paptól, az 1854-ben Jules Chevalier atya által a szenvedő lelkekért mondandó misék és imák céljából alapított Szent Szív Rend tagjától, Victor Jouet atyától származik.

1897-ben a Rendnek Rómában volt egy Rózsafüzér Nagyasszonyáról elnevezett kápolnája. Szeptember 15-én kigyulladt a kápolna. Amikor a tűz lecsillapodott, az elszenesedett falon egy, a tisztítótúzben szenvedő lelket ábrázoló, világosan kivehető szenvedő arc volt kivehető. Ez arra ösztönözte Jouet atyát, hogy más konkrét bizonyítékokat is keressen a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek a földön élők felé irányuló megnyilvánulásairól.

Szent X. Piusz pápa támogatásával Jouet atya beutazta Belgiumot, Franciaországot, Németországot és Olaszországot, összegyűjtve ezeket a tárgyakat, a tisztítótúz létezésének a bizonyítékait a gótikus templom épületébe, amelyet a Rend épített a kápolnája helyett Rómában.


A múzeumot képező szerény tárló egy része

A kis múzeum ugyanabban az évben nyílt meg, amikor a templom – 1917-ben. Jouet atya utóda, Gilla Gremigni atya 1920-ban bezárta a múzeumot, feltehetően azért, hogy a kiállítási tárgyak hitelességét ellenőrizzék. A múzeum 30 éven át zárva volt.

Ma a Rómába zarándoklók több tíz hitelesített kiállítási tárgyat láthatnak benne, de lehetséges, hogy már nem sokáig. Az 1990-es években a Vatikánban szó volt arról, hogy bezárják a múzeumot. A II. Vatikáni Zsinat utáni új teológia számos képviselője tagadja a tisztítótűznek, mint a szenvedés fizikailag létező helyének a létét. A múzeum mindenesetre egyelőre nyitva áll, bár az érdeklődőknek külön kérniük kell, ha meg szeretnék nézni. Csak annyit kell mondani, hogy il museo, és máris odavezetik az embert a tárlóhoz.

Nyomok, amelyeket a szenvedő lelkek hagytak maguk után

Hadd mutassak be néhányat ezekből a mély benyomást keltő és értékes tárgyakból.


Joseph Leleux hálóingén maradt megperzselt kéznyom. lent, ujjnyomok egy német imakönyvbenAz első kiállítási tárgyon az elhunyt Mrs. Leleux keze nyomát láthatjuk, amelyet fiának, Josephnek a hálóinge ujján hagyott, amikor megjelent neki 1789. június 21-én Wodecq-ben, Belgiumban. A fia elmondta később, hogy előtte 11 egymást követő éjszaka ijesztő zajokra ébredt fel.

A 12. éjszaka megjelent előtte az édesanyja, és figyelmeztette arra a kötelességére, hogy misét mondasson a lelkéért, ezzel teljesítve az édesapja által meghagyott végrendeletet. Azután szemrehányást tett fiának az életmódjáért, és könyörgött, hogy változtasson viselkedésén és gyakorolja katolikus vallását.Mielőtt eltűnt az édesanya, rátette kezét a fia hálóingének az ujjára, világosan kivehető nyomot hagyva rajta. Joseph Leleux megtért, és később világiak számára alapított kongregációt.

A második kiállítási tárgy George Schitz imakönyve, amely elhunyt bátyjának, Joseph-nek az ujjnyomait hordozza.

Joseph 1838. december 31-én jelent meg George-nak Sarrabe-ben, Lorraine-ben, Franciaországban, és imákat kért. Joseph azt mondta testvérének, hogy a tisztítótűzben vezekel azért, mert a földi életében nem élt vallásosan.

Mielőtt eltűnt volna, jobb kezével megérintette George imakönyvét, amelyből az imádkozni szokott, égési nyomokat hagyva hátra.


Marguerite Demmerle könyvében hagyott kéznyom

Egy harmadik kiállítási tárgyon a Metz egyházmegyei Ellinghen-i plébániához tartozó Margherite Demmerlé Krisztus követése könyvében látható egy kéznyom, amelyet anyósa hagyott ott.

Az anyós 1815-ben jelent meg Margherite-nek, 30 évvel 1785-ben bekövetkezett halála után. A környék hagyományos viseletébe , zarándoknak volt öltözve. Szomorú arccal jött lefelé a lépcsőn, mintha keresett volna valamit, mesélte Margherite a plébánia papjának. Amikor Margherite megkérdezte tőle, hogy ki ő, azt felelte: az anyósod vagyok, aki 30 évvel ezelőtt gyermekszülésbe haltam meg. Zarándokolj el a Miasszonyunk Mariental-i szentélyébe, és ott mondass értem két misét.

Amikor Margherite jelet kért tőle, rátette a kezét a Krisztus követése-re, amelyet a menye éppen akkor olvasott, és beleégette az ujjnyomait. Miután Margherite elvégezte a zarándoklatot, és elmondatta a miséket, az anyós megint megjelent neki, és elmondta, hogy elengedték a tisztítótúzből. A plébánia papja mindent igazolt.

Amikor elmeséltem otthon a Tisztítótúzben Szenvedő Lelkek Múzeumában szerzett élményeimet, néhányan megkérdezték, hogyan tud egy szenvedő lélek testben megjelenni földi embereknek, hátrahagyva szenvedésük konkrét bizonyítékát.

Nem nagyon nehéz megmagyarázni, hogy a halottak lelke (amelyek vagy az Égben vannak üdvözülve, vagy a tisztítótűzben szenvednek, vagy a pokolban vannak elkárhozva) hogyan tud megjelenni testi formában a földön. Az Egyház azt tanítja, hogy Isten engedélyével a lélek felvehet anyagi szubsztanciát azért, hogy az emberi szem számára láthatóvá váljon. Ez a szubsztancia lehet test, fénysugár, vagy a felhő és a pára valamilyen formája. (1)


A római Szent Szív Templom belseje

Ennélfogva nekünk vannak tárgyi bizonyítékaink, mint például ebben, az Egyház által hitelesen jóváhagyott a kis múzeumban is, amelyeket a szenvedő lelkek megjelenésükkor hagytak hátra, amikor engedélyt kaptak arra, hogy visszatérjenek a földre imákat, szentmiséket kérni, vagy figyelmeztetni egyes szeretteiket arra, hogy változtassanak az életükön.

Amit az Egyház tilt, az az, hogy kapcsolatba lépjünk a halottak lelkeivel, ahogyan a Második Törvénykönyv figyelmeztet bennünket: Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át, aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát, aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez, aki halottat idéz.(18:10-11) Az Egyház azt tanítja, hogy ekkor az ördög, aki szintén lélek, testi formát tud ölteni azért, hogy rászedje azokat, akik ilyen praktikákat űznek. Mivel nagyon könnyen lépre mehetünk, a hívó embernek nagyon óvatosan kell eljárnia, amikor megjelent lelkekkel van dolga .

Most pedig folytassuk a sétát a kis múzeumban.

Fába égetett kéznyom

Az egyik legfeltűnőbb kiállítási tárgy egy négyszögletes fahasáb, amely két beleégetett nyomot tartalmaz: egy beleégett kéznyomot és egy keresztet. Ezeket a jeleket egy kis faasztalban hagyta hátra az elhunyt Panzini atya, aki korábban a Mantuai bencések apátja volt. Panzini atya megjelent Isabella Fornari nővérnek, aki a Todi-i klarisszák főnöknője volt, amikor éppen a munkaasztalánál ült. Az apát azt mondta, hogy a tisztítótűzben szenved.


Fr. Panzini által hátrahagyott kéznyom és kereszt

Hogy bizonyítsa állítását, lángoló kezét az asztalra tette, és ott maradt a nyoma , majd belemart az ujjával az asztallapba egy keresztet. Mielőtt eltűnt volna, megérintette a főnöknő ruhája szélét a jobb kezével, és egy beleégetett nyomot hagyott hátra a ruhán, amely kilyukadt, az alsóruha is kilyukadt, és elérte a húst. Az alsóruhán világos nyom van, amely vérfoltos lett, amikor Fornari nővér megégett. Fornari nővér ruhája és alsóruhája egy másik kiállításon van kiállítva.

A főnöknő elmesélte ezt a látogatást Isidoro Gazata atyának, a Szent Kereszt papjának, aki meghagyta neki, hogy vágja ki a ruhájából és az alsóruhájából azt a darabot, és adja neki oda, hogy megőrizhesse. Az atya őrizte meg az asztallapot is a kéznyommal és a kereszttel. Ezeket a tárgyakat megvizsgálták teológusok is, és az egyházmegye egyéb szakértői is, és megállapították a természetfeletti eredetet.

Amikor Victor Jouet atya elkezdte a kutatásait a XX. század elején a tisztítótűzben szenvedő lelkek nyomainak a bizonyítékai után, a kolostor neki ajándékozta ezeket a relikviákat , amelyek bizonyítottan hitelesek, és most ebben a kis múzeumban vannak kiállítva. Ezt a gyűjtemény a Szenvedők Szent Szív Rendje hagyta örökül, amelyet azért alapítottak, hogy terjesszék a Szent Szív tiszteletét, amely a tiszítótűzben szenvedő lelkek számára a segítség forrása, összhangban Alacoque Szent Margit látomásaival.

Vezeklés a türelmetlenség miatt

1894. június 5-én az elhunyt Gonzaga Szent Lajosról nevezett Mária nővér, aki közismert volt vallásosságáról, megjelent egy másik, a Bastia-i (Perugia) Szent Klára rendhez tartozó nővérnek, Margherita nővérnek. Margherita nővér meglepetésére Mária nővér azt mondta, hogy a tisztítótúzben van.


A Margherita nővér párnáján hagyott égési nyom közelről

Amint azt a kolostor krónikáiban feljegyezték, Mária nővér súlyos tuberkulózisban, magas lázban, köhögésben és asztmában szenvedett. Depressziós lett, és azért imádkozott, hogy minél előbb meghaljon, hogy ne kelljen ezt a rengeteg szenvedést elviselnie. Szent halállal halt meg pár nappal később, 1894. június 5-én.

Ugyanazon az éjszakán megjelent Margherita nővérnek, az klarisszák öltözetében. Bár homályos volt körülötte a levegő, Margherita nővér felismerte. Mária nővér azt mondta, hogy a tisztítótűzben van, hogy vezekeljen a türelmetlensége miatt, mert nem akarta elfogadni isten akaratát, és azt kérte, hogy imádkozzanak érte.

Megjelenésének bizonyítékaképpen a mutatóujját beleszúrta Margherita nővér párnájába, égési nyomot hagyva maga után, és megígérte, hogy visszajön. Valóban, megjelent ugyanennek a nővérnek június 20-án és 25-én, megköszönte az imádságokat, és elmondta, hogy kiszabadult a tisztítótűzből. Távozása előtt adott még néhány lelki tanácsot a a közösségnek.

Ujjnyomok egy imakönyvön


Három beleégett ujjnyom Maria Zaganti imakönyvében

1871. március 5-én az 1870. december 28-án elhunyt Palmira Rastelli megjelent barátnőjének, Maria Zagantinak. Arra kérte Máriát, hogy mondja meg a fivérének, Sante Rastelli atyának, hogy mondasson érte miséket, mert a tisztítótúzben szenved.

Palmira bizonyítékot hagyott maga után, megérintve Mária imakönyvét. Három ujjnyom égett helye látszik rajta ma is.

A tűz és a vezeklés helye

Amit megtudhatunk ezekből a példákból, az az, hogy a tisztítótúzben tűz van, ugyanúgy, mint a pokolban. De a tisztítótűzben a lelkek tökéletes megnyugvással szenvednek, mert tudják, hogy útjuk a Mennybe vezet. Anna Katharina Emmerick (meghalt 1824-ben) gyakran került kapcsolatba ilyen szegény szenvedő lelkekkel. Egyik látogatását a tisztítótűzben így írja le:

Nagyon békés és szomorú látványt nyújtanak ezek a szenvedő lelkek. Az arcuk már azt mutatja, hogy a szívükben öröm van, Isten szerető irgalomára való emlékezetüknek köszönhetően. Egy dicsőséges trónon láttam a Szent Szüzet, gyönyörűbb volt, mint amilyennek valaha is láttam. Azt mondta: „ Arra kérlek, hogy mondd meg az embereknek, hogy imádkozzanak a tisztítótűzben szenvedő szegény lelkekért. Az ezekért a szent lelkekért mondott imádságok Isten előtt nagyon kedvesek, mert lehetővé teszik nekik, hogy minél előbb láthassák Őt. „

Ezekből a példákból láthatjuk, hogy Isten időnként megengedi egyes szenvedő lelkeknek, hogy visszatérjenek a földre, hogy imákat és szentmiséket kérjenek a lelkükért, hogy szenvedéseik enyhüljenek és minél előbb véget érjenek. Ez arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, hogy segítsünk a tisztítótűzben szenvedő lelkeken, főleg ma, az Egyház válsághelyzetében, amikor róluk annyira megfeledkeznek.


1. Idézet: St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, I, q.51, a.2, ad.3, in Antonio Royo Marin, The Theology of Christian Perfection, p. 579-580. Martin Luther

Reméljük, hogy ennek a kis bemutatónak az eredményeképpen az olvasók többet fognak imádkozni és szentmisét felajánlani rokonaikért és barátaikért, és a tisztítótűzben szenvedő összes lélekért.


Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio Lungotevere Prati 12, Rome


Real Time Web Analytics