Újabb hamis szinódus a láthatáron?Készül a házasságra és a családra mérendő következő csapás, miközben azt a látszatot kelti, hogy mindkettőt védi. A 2018-ra tervezett a "Fiatalok, a hit és a hivatás felismerése" nevű szinódus arról fog szólni, hogy "hallgassuk meg a fiatalokat" arra vonatkozóan, mit gondolnak, hogyan kellene az Egyháznak a különböző élethelyzeteket kezelnie (egyedülálló, házas, elvált stb.). Más szavakkal, a tanítvány fogja megmondani a tanárnak, mit tanítson neki.

Itt láthatjuk azt az ördögi megfordítottságot, amely az Egyháznak a II. Vatikáni Zsinat utáni válságát nagy általánosságban jellemzi: ahelyett, hogy az Egyház minden nemzetek tanítója lenne, (emberi részét tekintve) a korszellem tanítványa lett, arra figyelve, mit kíván tőle a világ.

Az elkövetkező szinódus céljára a Vatikán egy nevetséges online felmérést állított össze a nagyközönség számára elérhetően, amely húsz kérdésen keresztül próbál kikérdezni személyes információkat a "fiataloktól", amelyeket majd felhasznál a szinóduson. Több kérdés arra irányul, hogy áthidalja a katolikusok közötti feneketlen szakadékot a házasságra, a családra és az Egyháznak a szexuális erkölcsre vonatkozó tanítása iránti ragaszkodásra vonatkozóan.

Mint ahogyan a Life Site megjegyzi:

"A kérdésekre adható válaszok nagy része gyakran kizárja a legmegfelelőbb választ. Például arra a kérdésre 'Miért nincs gyereke?' a fiatal olyan válaszok körül választhat, mint életkor, egészség és életkörülmények .... de az nem szerepel a lehetséges válaszok között, hogy azért nincs, mert nem házas, vagy mert egyházi hivatása van."

"Amikor a felmérésben az életállapotra kérdeznek rá, az egyik lehetséges válasz magában foglalja a 'különélő, elvált vagy jelenleg singli' állapotot, amiből az a következtetés vonható le, hogy a házasság az csak egy lehetséges választás."

Ferenc pápa a szinódushoz kapcsolódó "Levél a fiatalokhoz" üzenetében kimutatja azt, amit Romano Amerio úgy azonosított, mint a zsinat utáni Egyháznak a "juvenilizmus" érdekes jelenségét, ami azt jelenti, hogy a "fiatalokat" tömjénezik csupán csak annál az oknál fogva, hogy ők fiatalok (lsd. Iota Unum, pp. 196-200). Idézet a levélből:

"A változásra irányuló erőfeszítéseitek, vágyaitok és nagylelkűségetek eredményeképpen egy jobb világ épülhet. Ne féljetek hallgatni a Lélekre, aki merész választásokat javasol nektek: ne késlekedjetek, amikor a lelkiismeretetek arra indít benneteket, hogy követve a Mestert kockázatokat vállaljatok. Az Egyház is szeretne odafigyelni a hangotokra, az érzékenységetekre és a hitetekre; még a kétségeitekre és a kritikátokra is. Hallassátok a hangotokat, hagyjátok, hogy szóljon közösségeitekben, és lelkipásztoraitok számára is tegyétek hallhatóvá. Szent Benedek biztatta az apátokat, hogy fontos döntések előtt a fiatalabbakkal is konzultáljanak, 'mert az Úr gyakran a fiatalabbaknak nyilvánítja ki, mit akar'. (Szent Benedek Szabályai, III.3.)"

Először is vegyük észre Szent Benedek Szabályának groteszk elferdítését, aki a fent idézett fejezetben a fogadalmat tett szerzetesekkel teli kolostor fiatalabb tagjaira gondolt a kolostor ügyeiről történő szavazásban, nem pedig "konzultálni" a fiatalokkal a társadalom teljes egészében, kikérve a véleményüket a hit és az erkölcs kérdéseiről, mint ahogyan ez az online felmérő is tette. Ez egyszerűen nevetséges.

Vegyük észre, hogy a Levélben minden fajta arra vonatkozó utalás hiányzik, hogy a "fiatalok" szívleljék meg az Egyház tanítását a hatodik parancsra vonatkozóan, a Mi Urunk tanítása szerint. Ellenkezőleg, a "fiatalokat" arra buzdítja, hogy pontos útmutatás nélkül tegyenek "merész választásokat", "vállaljanak kockázatot" a "lelkiismeretüknek megfelelően", amelyet feltételezhetően a "Lélek" irányít. Ez az amorf tanács párhuzamba állítható a hatodik parancsra mért kitartó támadással, amely a nevetségesen a Családról nevezett szinódussal kezdődött, és amely a nyilvános házasságtörőknek kiszolgáltatott Oltáriszentséggel végződött a 'meglepetések Istenének' feltételezett sugallata alapján."

Végezetül a Levél arra buzdítja a "fiatalokat", hogy "hallassák hangjukat az Egyházban", mintha az Egyház egy demokratikus intézmény lenne, amelynek a "politikai irányvonalát" a közvélemény kutatás és a többség véleménye irányítja.

Röviden, minden jel arra mutat, hogy egy újabb katasztrofális szinódus közeleg. Örülnék, ha nem így lenne, és boldogan adnám hírül, ha az ellenkezője történne.

Christopher A. Ferrara írása a www.fatimaperspectives.com honlapon jelent meg.


Real Time Web Analytics