Christopher A. Ferrara: Müllert kirúgták. Készüljünk

fel a legrosszabbra.Mint ahogyan az már egy ideje sejthető volt, Müller bíborost eltávolították a Hittani Kongregáció (CDF) prefektusi székéből - csaknem óraütés pontossággal az öt éves prefektusi mandátumának a lejártakor. Nincs arra példa korábbról, hogy valakinek, aki még nem érte el a 75 éves nyugdíjkorhatárt, ne hosszabbították volna meg a CDF prefektusi mandátumát (Müller még csak 69 éves.)

Müllert a korábbi CDF titkár, Luis Francisco Ladaria Ferrer érsek váltja fel, aki jezsuita és Ferenc pápa jelöltje. Bár nem nevezhető kifejezett modernistának, Ladariára minden bizonnyal számítani lehet Ferenc pápa kívánságainak a megvalósításában, aki szintén jezsuita és aki világosan kijelentette azt a szándékát, hogy "visszafordíthatatlan reformokat" vigyen végbe az Egyházban, nagy sietséggel, tekintettel előrehaladott életkorára.

Mindezeket figyelembe véve, baljós jelként, történetesen Ladaria a feje Bergoglio pápa nyilvánvalóan romboló bizottságának, amely azt tanulmányozza, hogyan lehet körmönfontan engedélyezni a női "diakónusokat" az Egyházban.

A modernista jezsuita orgánum, az America örvendezik Ladaria kinevezésének, mert az "messzeható következmények fog járni, amelyek közül nem elhanyagolható jelentőségű, hogy a CDF és prefektusa kulcsfontosságú kérdésekben, beleértve az Amoris Laetitia értelmezését [azaz az Oltáriszentség kiszolgáltatását a nyilvános házasságtörőknek], a szinoditást és a kiskorúak védelmét szolgáló bizottságokkal való együttműködést, a pápa mellett és nem ellene foglal állást."

És a női diakonátust. És a Humanae Vitae újraértelmezését - értsd: elvetését. És az új "ökumenikus" liturgiát, amelyet a protestánsokkal együtt lehet bemutatni. És minden mást, amellyel Bergoglio pápa az Egyházat fogja sújtani, és mindig ugyanazzal a módszerrel: anélkül, hogy a pápai hivatal tekintélyét latba vetve állást foglalni merészelne a tradíciótól való eltérés mellett, hagyja, hogy szándéka a gondosan kiválasztott beosztottjai hitelesnek tűnő cselekedetein keresztül legyen közismertté, miközben a kétségbeesett "konzervatívok" azzal érvelnek, hogy a pápát félreértelmezték. Pontosan úgy, ahogyan Bergoglio pápa ezt az Amoris Laetitia-val tette.

Egyet kell értenem Roberto de Mattei-vel abban, hogy Müller bíboros "fékező" stratégiája a bergoglianizmus előretörését illetően semmi egyéb eredménnyel nem járt, mint hogy engedte szétterjedni a rombolást. Úgy téve, mintha semmi rossz nem lenne az Amoris Laetitia-ban; jámboran hajtogatva az Egyház hagyományos tanítását a sajtónak adott interjúkban, közben visszautasítva annak a beismerését, hogy a hagyományos tanítás a pápa és csatlósai közvetlen támadása alatt áll; nemhogy nem támogatva a dubiát író négy bíborost, hanem éppen ellenkezőleg, a bergoglianizmus gyorsvonatának a kerekei elé vetve őket. Müller utolsó ténykedése a hit tanainak a védelme érdekében rosszabb volt, mintha nem tett volna semmit.

Mint ahogyan de Mattei bölcsen emlékeztet bennünket, "A történelem leckéje azt mutatja, hogy ha valaki nem harcol azért, hogy ne veszítsen el valamit, e mulasztás után vereséget fog szenvedni." És most, emberileg mondva, a hit tanítása egy olyan pápa irgalmára van bízva, aki - eléggé hihetetlenül - az elmúlt négy évet arra fordította, hogy a katolikus hit hagyományos tanításának a megváltoztathatatlanságát lekicsinyelje, és a Hittani Kongregáció olyan prefektusának az irgalmára, aki mindent meg fog tenni, amit ez a pápa mond neki.

Készüljünk fel a legrosszabbra. De bizakodjunk és imádkozzunk, nem feledve a Jószerencse Anyja (Our Lady of Good Success) által nyújtott vigaszt az eretnekségeknek és zavaroknak a 20. században bekövetkező korszakára vonatkozóan:

"Ahhoz, hogy megszabadítsuk az embereket ezektől az eretnekségektől, azoknak, akiket a Legszentebb Fiam irgalmas szeretete a helyreállítás nagy feladatára rendelt, nagy akaraterőre, állhatatosságra, bátorságra és istenhitre lesz szükségük. Hitük és az igazság iránti megbízhatóságuk próbára lesz téve, lesznek olyan helyzetek, amikor úgy fog látszani, hogy minden el van veszve és meg van bénítva. De ez lesz a teljes helyreállítás boldog kezdete!"

forrás: www.fatimaperspectives.com


Real Time Web Analytics