Ferenc pápa a tűzzel játszik - a Pokol tüzével

Burke bíborosChristopher A. Ferrara cikke a fatimaperspectives.com honlapon jelent meg, és a thinkingwiththechirch.wordpress.com oldalon a Burke bíborossal megjelent interjúból idéz.

Egy, a napokban megjelent interjúban, amely a "Thinking with the Church” ("Együtt gondolkodni az Egyházzal") internetes portálon jelent meg, Raymond Burke bíboros történelmi jelentőségű szavai bombaként robbantak.

A kérdező finoman elpanaszolta, hogy az Amoris Laetitia-nak a "második házasságban élő" nyilvános házasságtörők számára szentáldozáshoz járulást engedélyező 8. fejezetét hamisan érvelő védők szerint ez tanbeli "fejlődés" eredménye. Ahogyan a kérdező megfogalmazta, "a Szentatya által kinevezett tolmácsolók és szócsövek" azzal érvelnek, hogy "úgy tűnik, hogy ez [az elvált és "újraházasodottak" számára tiltott Oltáriszentség] a tan fejlődésének az eredménye."

És a bíboros erre indulatosan ezt válaszolta:

“Ez nem lehetséges. A tanbeli fejlődés azt jelenti, hogy mélyebben megértünk valamit, ami már addig is az Egyház állandó tanítása volt, és teljesebben ki tudjuk fejezni, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy megváltoztathatjuk a tanítást, vagy eltérhetünk tőle, és ez a nehézség áll fenn azoknak az esetében, akik a hírhedt 8. fejezetet mint "tanbeli fejlődést" akarják feltüntetni. Ha a tanbeli fejlődés azt jelenti, hogy most az Egyházban azok, akik szabálytalan élettársi kapcsolatban élnek, az Oltáriszentség vételéhez járulhatnak, akkor ez nem tanbeli fejlődés, hanem az Egyház tanításának a megváltoztatása.

"Van az USA-ban egy hírmagyarázó, Ross Douthat... Úgy tudom, ő úgy tért át a katolikus vallásra, - de azt mondta, hogy pusztán racionális szempontból ez az Egyháznak a házasság felbonthatatlanságáról szóló tanítása végét jelenti - és azt gondolom, igaza van."

De amire a bíboros azt mondta, hogy "nem történhet meg", és amit mint az Egyháznak a házasság felbonthatatlanságáról szóló tanítása végeként említett, pontosan az, amiről Bergoglio pápa és "kinevezett tolmácsolói és szócsövei" azt állítják, hogy megtörtént.

Mivel a bíborosnak tudnia kell, hogy nincs többé okunk kételkedni abban, hogy Bergoglio pápa úgy gondolja, hogy megváltoztathatja az Egyház tanítását azzal, hogy megkísérel megváltoztatni egy tantételt - azt, hogy a nyilvános házasságtörők számára kivétel nélkül, objektív életállapotukból kifolyóan "eredendően lehetetlen az Oltáriszentség kiszolgáltatása", úgy, hogy éppen az ellenkezőjét állítja: hogy ez a nyilvános házasságtörők számára nem eredendően lehetetlen, hanem megengedhető, sőt, dicséretes "bizonyos esetekben", egy pontosan nem definiált "megkülönböztetési folyamat" eltelte után.

A bíboros ezért elismeri, hogy egyházi katasztrófa kialakulása van folyamatban - amelyben nem kevesebb van benne, mint az, amire Lucia nővér figyelmeztette Burke bíboros dubia-szerzőtársát, Caffarra bíborost a "végső összecsapásról az Úristen és a Sátán között" a házasság és a család tekintetében.

És most magától adódik a kérdés: Mit szándékoznak tenni Burke bíboros és bíborostársai ez ellen a katasztrófa ellen? Minden tiszteletünk az övék, de az interjúk és blogok nem lesznek elegendőek. Amire szükség lenne a felső klérus tagjai részéről, az a nyílt és aktív szembefordulás ezzel a katasztrófális tévedéssel és feltétlenül a pápával is, aki kitalálta, és segíteti a terjedését minden megnyilatkozásával és kulcsfontosságú találkozóival immár négy éve.

Ezen a ponton nincs menekülés a a római pápával szembeni jogos ellenállás elől, mert hacsak nem fojtjuk el a tévedést a forrásánál, lehetetlen megakadályozni, még kevésbé megfordítani a terjedését. Nem kisebb személyiség, mint Szent Bellarmine Róbert egyházdoktor tanítja: "mint ahogyan jogos szembeszállni egy pápával, ha az a testet támadja meg, ugyanúgy törvényes szembeszállni vele, ha a lelkeket támadja ... és még inkább, ha az Egyházat akarja lerombolni." .” [De Controversiis on the Roman Pontiff, trans. Ryan Grant (Mediatrix Press: 2015), Book II, Chapter 29, p. 303].

Remélnünk kell és imádkoznunk kell érte, hogy a Burke bíboros és a másik három bíboros, akik a dubia-t közzétették, megteszik azt, amit közülünk senki sem tud megtenni, de amelyet meg kell tenni az Egyház és a lelkek megmentése érdekében: odaállni az önfejű római pápa elé és nyíltan szembeszállni vele, mint a végzetes hiba forrásával.

Emlékeztetünk Szent Pál halhatatlan szavaira, amely Szent Péter nyilvános helyreigazításakor hangzott el egy lényegesen kisebb botrány alkalmával, amikoris Péter a megtérteknek meg akarta tiltani, hogy együtt étkezzenek a pogányokkal: "1Amikor azonban Kéfás Antióchiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mert méltó volt a feddésre." (2 Gal. 11)

Az angyali doktor ezt tanítja erről az összetűzésről:

" Ezért Pál, aki Péter alárendeltje volt, megfeddte őt nyilvánosan, a hittel kapcsolatos botrány közvetlen veszélyére való tekintettel, és amint Ágoston magyarázza a Gal 2:11-re vonatkozóan, 'Péter példát mutatott az elöljáróknak, hogy ha bármikor megtörténik, hogy letérnek az egyenes útról, ne vessék el alárendeltjeik figyelmeztetését.'"

Ha Bergoglio pápa nem jelentene közvetlen veszélyt a hittel kapcsolatos botrányra, ezek a szavak elveszítenék értelmüket. Bízzuk a bíborosokra, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, hogy az Egyház ne szenvedjen végzetes sérüléseket. Imádkozzunk Burke bíborosért és az Egyház minden elöljárójáért ebben a példátlan krízishelyzetben, hogy legyen erejük megtenni azt, amire az esküjük kötelezi őket. John-Henry Westen helyesen jegyezte meg a jelen helyzetet illetően: "Ferenc pápa a tűzzel játszik. A Pokol tüzével".

[Emlékeztető: Négy bíboros, az olasz Carló Caffarra, Bologna nyugalmazott érseke, az amerikai Raymond Burke, az Apostoli Signatura jelenlegi elnöke, a német Walter Brandmüller és Joachim Meisner, Köln nyugalmazott érseke 2016. szeptember 18-án öt tisztázandó kérdést, dubiát tett fel Ferenc pápának az Amoris Laetitia-val kapcsolatban, amelyre nem kaptak választ: Négy bíboros HIVATALOS ÚTON azzal a kéréssel fordult Ferenc pápához, hogy tisztázza az Amoris Laetitia félreérthető pontjait . Miután nem kaptak választ, a négy bíboros kilátásba helyezte egy hivatalos helyreigazítás nyilvánosságra hozatalát, ami mindez ideig nem történt meg.]

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.


Real Time Web Analytics