Christian Bouchacourt: Közös nyilatkozat a pápa

és a luteránus egyház között: a Szent X. Piusz

Papi Testvérület francia körzetének

a közleménye


Christian Bouchacourt atya a Szent X. Piusz Papi Testvérület (SSPX) francia körzetének az elöljárója
Ferenc pápa Mounib Younan "bíborossal", a Luteránus Világszövetség elnökével közösen aláírja a katolikusság feladásáról szóló nyilatkozatotOlvasva a közös nyilatkozatot, amit a pápa írt alá a luteránus egyház képviselőivel Svédországban [2016] október 31-én, Luther katolikus Egyház elleni lázadásának ötödik centenáriumán, szomorúságunk még jobban elmélyült.

Szembesülve azzal a nyílt botránnyal, amit egy olyan nyilatkozat okoz, amelyben történelmi tévedések, a katolikus hit elleni súlyos támadások és hamis humanizmus vegyül oly sok rosszal, egyikkel a másik után, nem maradhatunk csendben.

A felebaráti szeretet csalóka ürügyével, valamint egy illuzórikus és mesterkélt egység iránti vággyal a katolikus hit fel lett áldozva annak az ökumenizmusnak az oltárán, amely veszélyezteti a lelkek üdvösségét. A leghatalmasabb tévedés és Urunk Jézus Krisztus igazsága egy platformon van tálalva.

Hogyan tudnánk mi "mélységesen hálásak lenni a reformációtól kapott lelki és teológiai ajándékokért", amikor Luther a pápa iránt ördögi gyűlöletet, a szentmise áldozat iránt istenkáromló megvetést tanúsított, valamint visszautasította a Mi Urunk Jézus Krisztus üdvözítő kegyelmét? Luther, tagadva az átlényegülést, lerombolta az Oltáriszentség tanát, elfordította a lelkeket a Boldogságos Szűzanyától és tagadta a tisztítótűz létezését.

Nem, a protestantizmus semmit sem adott a katolicizmusnak! Tönkretette az egységet, egész országokat választott el a katolikus Egyháztól, a lelkeket tévedésbe, az örök üdvösségüket veszélybe sodorta. Mi, katolikusok azt szeretnénk , ha a protestánsok visszatérnének Krisztus nyájába, amely a katolikus Egyház, és ezért a célért imádkozunk.

A napokban, amikor Mindenszenteket ünnepeljük, segítségül hívjuk V.Szent Piuszt, Szent Borromeo Károlyt, Szent Ignácot és Canisius Szent Pétert, akik hősiesen harcoltak a protestáns eretnekség ellen és védték a katolikus Egyházat.

Felhívjuk francia körzetünk híveit, hogy imádkozzanak és vezekeljenek a Szentatyáért, hogy a Mi Urunk, akinek ő a helyettese, védje meg a tévedésektől és tartsa meg őt az igazságban, amelynek ő az őrzője.

Felhívom körzetünk papjait, hogy mutassanak be jóvátételi szentmiséket és tartsanak szentórákat a kihelyezett Oltáriszentség előtt, hogy a Mi Urunk bocsánatát kiesdjék ezekért a botrányokért és kérjék az Urat, hogy csendesítse le azt a vihart, amely most már több, mint félévszázada rengeti az Egyházat.

Miasszonyunk, segítsd a keresztényeket, mentsd meg az Egyházat és könyörögj érettünk!

Angol nyelvű forrás: remnantnewspaper.com.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.

Ugyancsak olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk protestantizmussal kapcsolatos néhány írását: Pezenhoffer Antal: Katolicizmus és protestantizmus , Pezenhoffer Antal: Az erdélyi vallásszabadság valóságának papvédõje , Pezenhoffer Antal(1893-1973): Melyik az igaz vallás? , Pezenhoffer Antal: Az egyház alapítása és rendeltetése


Real Time Web Analytics