Bálint Zsolt: A pusztulás1. Az újkor folyamán az ipari fejlesztésekkel párhuzamosan döntötték romba a katolikus és ortodox hitű keresztény országokat. Ezekben a lakosság legnagyobb része földművelő volt, a közösségek életét a gazdálkodás határozta meg: erdők, földek, legelők, kaszálók, hegyek és síkságok, nyílt vizek és mély szurdokok, amelyekben nyüzsgött az állati és a növényi élet. Így az emberek többsége közvetlen kapcsolatban állt Teremtőjével, hiszen részese volt a „természetnek”, az isteni rendnek. Nem az emberek által meghirdetett újnak, hanem az Isten által teremtett réginek.

2. A régi rend nem volt rossz. A régi nem volt elavult. Természetes volt. Teremtett. Emiatt vallásos, és keresztény. Mindent átfogó: katolikus, és hű teremtőjéhez: ortodox. Nem volt protestálás. Micsoda cinikussága a modern és materialista történetírásnak az, hogy ezeket a népeket és országokat a világforradalom elmaradottnak bélyegezte, és bélyegzi ma is! Magyarország a magyar nyelven kiadott kommunista tankönyvekben úgy szerepelt, mint a Habsburg Birodalom éléskamrája. Lekicsinylően és pejoratíve.

3. A hétköznap embere még ma sem látja át, és a mindent elárasztó istenellenes propaganda miatt már nem is fogja, hogy egyszerű élettel, jó levegőben, tiszta vízzel és egészséges táplálékkal boldog és megelégedett lehet. De különféle programok és projektek börtönében, városok füstjében, szennycsatornává változtatott folyók partján, mérgezett táplálékkal a tányérján, a mindig minden változikban hiányérzete és siránkozása állandósul.

4. Az emberek között a Sátán önmaga számára olyan közvetítőkre talált, akik a varázslást egyre mesteribb módon művelik, és ezekkel tévútra vezetik a népeket. És ez a legnagyobb bűn, amit majd felrónak nekik (lásd Jelenések 2.18,23). Az egyszerű ember ezért nem találja azt az utat, ami az atyai házhoz vezet. Pedig erre vágyik úgy, teljes szívéből, ahogy a tékozló fiú, aki a disznók förtelmes tisztátalan mocskában élt.

5. A forradalmak és háborúk után olyan erők kezébe került a hatalom, amelyek mind az emberre, mind pedig a környezetére nézve hallatlanul kártékonynak bizonyultak. Az embert gyökértelenítették, természetén erőszakot vettek. Mert ami az embernek rossz, az rossz a többi teremtménynek. És ugyanígy: ami a többi teremtménynek rossz, az rossz az embernek is. Ezért ami most van, logikus következménye mindannak, ami történt: Isten teremtményeit kiragadták a rendből, összezilálták közösségeiket, és szétszórták őket. Így sóhajtozik az emberrel az egész teremtés Jézus után, amíg világ a világ.


Real Time Web Analytics