Dr. Balogh Sándor: Zavaros vizeken evez az EgyházRövid leszek, mert más elfoglaltságom van, de egy fontos figyelmeztetésem lenne.

Egyre több neves egyházfő, bíboros és püspök szólítja fel Ferencet, hogy mondjon le. De ez egy kétélű javaslat.

Újabban egy amerikai politikai honlap népszavazást kezdeményezett, hogy lemondjon-e Ferenc.

Nagy kísértés, hogy igennel reagáljon rá az ember, de ha a lemondásra szavazunk, azzal elismerjük, hogy igazi pápa. Mindenki, a bíborosok és püspökök is, akik lemondást követelnek, automatikusan elismerik, hogy Ferenc igazi papa. A szavazásnál először azzal kéne kezdeni, igazi pápa-e Ferenc, és ha nem, nincs miről lemondania. A második kérdésre csak azok kellene, hogy válaszoljanak, akik elismerik pápaválasztásának az érvényességét.

Ha valaki a lemondás mellett szavaz, ugyancsak dilemma előtt áll. A szexbotrányok laza kezelése miatt mondjon le Ferenc, vagy a hamis és téves tanai miatt? Melyik fontosabb a hosszú távon: a hamis tanítás, vagy a rossz kinevezések, komoly hibák és bűnök szőnyeg alá való seprése? A helyes válasz az lenne, hogy mindkettő fontos. Ha valaki csak egyiket rója fel bűnül és nem veszi komolyan a másikat, az nem igazi katolikus válasz.

Az okokat amelyek miatt kétséges, hogy Ferenc igazi pápa-e felsoroltam ITT ». Ez fontos kérdés, mert ha Ferenc érvényes papa volt és lemond, utódját az általa kinevezett bíborosok választják.

A lemondatás helyett két lehetőséggel kell számolni: vagy itt van a világ vége és Jézus Második Eljövetele közeledik, amiről a Katekizmus 765. paragrafusa ezt írja: Jézus 2. Eljövetele előtt az Egyháznak nagy próbatételen kell átmenni, ami sok hívő hitét megrázza. Szent Pál pedig azt írja 2Tessz. levelében, hogy a Második Eljövetel előtt jön az Antikrisztus, de előtte lesz a nagy aposztázia, a hit elhagyása. Ebben az esetben a kérdés tárgytalan. Isteni hatalom intézkedik.

De mivel nem tudjuk biztosan, mennyi időnk van, fel kell készülni arra a lehetőségre is, hogy nem jön még a világvége. Ezért a még élő és hithű bíborosok és püspökök kellene, hogy egy zsinatot tartsanak a Ferenc által kinevezett valamint a II. János Pál törvénye által automatikusan kiközösített bíborosok kizárásával, esetleg XVI. Benedek részvételével, és döntsék el, hogy Ferenc válaszható volt-e?

Mint ismertettem fent hivatkozott írásomban, “II. János Pál pápa új pápaválasztási törvényt hozott, amelyben előírja, hogy minden választó bíboros tartózkodjon minden paktumtól, egyezségtől, ígérettől, vagy bármilyen lekötelezettségtől, ami kötelezné, hogy egy vagy több személynek adja vagy megtagadja szavazatát. Ha ez megtörténik, én előírom, hogy az ilyen elkötelezettség érvénytelen és hamis, és ezennel AUTOMATIKUS KIKÖZÖSÍTÉSSEL SÚJTOM mindazt a választó bíborost, aki megsérti ezt a tilalmat. Ez persze nem vonatkozik arra az időszakra, amikor a pápaság üres. Akkor a bíborosok szabadon beszélhetnek és nézetet cserélhetnek a választásról.”[4]

Tehát ha Jorge Mario Bergoglio bíboros részt vett ezeken a maffia megbeszéléseken, vagy köze van hozzájuk, akkor ő is automatikusan kiközösítette magát, nem kellett pápai határozattal kiközösíteni. Ebben az esetben pedig, mint kiközösített személy, nem viselhet egyházi hivatalt, nem lehet pápa. A többi bíboros kiközösítése lényegtelen”
ami az akkori választást illeti, de a javasolt zsinaton, mint kiközösített személyek, nem vehetnének részt.

Mint világi személyek, hallathatjuk hangunkat, de ami a fő, ne hagyjuk el sem az Egyházat, sem az igaz hitet, amit kétezer éven át őrzött az Egyház, és imádkoznunk kell, hogy a felelős egyházi személyek kapjanak isteni felvilágosítást, hogy helyes útra tereljék a sok bajtól sújtott Egyházat.


Real Time Web Analytics