Dr. Balogh Sándor: Mi a különbség a "rossz pápa"

és a "nem pápa" közt???A nyugdíjas amerikai püspök, René Henry Gracida püspök, akinek egyik cikkét nemrég közölte a honlap (Csak a Jó Isten tudja, hogy Ferenc pápa-e vagy ellenpápa), egy érdekes megkülönböztetést tesz, amit jó lenne az érdekelt teológusoknak és a katolikus sajtónak tudomásul venni ( abyssum.org)

A nyugati katolikus sajtó tele van Ferenc kritikájával, és több, mint 70 egyházi személy, köztük több bíboros is, írt alá egy kritikus nyilatkozatot Ferenc pápa tanításával és viselkedésével kapcsolatban.

Ugyanakkor ez a honlap évek óta hangoztatja, hogy Ferenc nem pápa,választása érvénytelen. Gracida püspök úr nemrég csatlakozott véleményünkhöz, amit a honlap is közölt. Miután közölte véleményét, úgy látszik, kritikát kapott, és a fent hivatkozott cikkben igazolja magát. Ha Ferenc rossz pápa, akármilyen rossz, intézkedései és kinevezései érvényesek. Ebből az következik, hogy aposztata bíborosok kinevezésével örökre tönkreteheti az Egyházat. De ha nem pápa, akkor kinevezései érvénytelenek. Az Egyházat csak úgy tudjuk megmenteni, ha kimondjuk, hogy Ferenc nem pápa!

A Szentlélek ezért inspirálta Benedeket, hogy ha érvénytelen is a lemondása, az Egyházat csak úgy mentheti meg a Hamis Prófétától, ha lemond és ha eljön az idő, visszavegye az Egyház vezetését, megtisztítsa a Ferenc által elkövetett hibák következményeitől- hacsak nem valóban az utolsó időket éljük, és Benedek lesz az utolsó pápa az Antikrisztus és Krisztus második eljövetele előtt, ahogy Szent Pál megjövendölte a 2 Tessz levelében.

Mit tud az átlag katolikus hívő csinálni? Eldönteni a kérdést nem tudjuk, igaza van a püspök úrnak, csak Isten tudja, hogy Ferenc pápa vagy egy imposztor. Azonban figyeljük az idők jeleit, nem vesztünk semmit, ha imádkozunk az Egyházért és készen vagyunk az utolsó időkre, de mindent elvesztünk, mint a tíz bibliai szűz, akiknek elfogyott az olajuk a lámpából és kimaradtak a lakodalomból, ha nem vagyunk készek.

Ajánlom az alábbi rózsafüzért az Egyházért: (Lásd Dr. Balogh Sándor: Imádkozzunk az Egyházért! .)

Bevezető titkok[3]:

1. Aki a szentségek által az egyház közösségébe felvesz minket.
2. Aki a szentségek által az egyház közösségében megerősít minket.
3. Aki a szentségek által az egyház közösségében üdvözít minket.


Az öt tized:

1. Aki az Egyházat alapította – „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” (Mt. 16,18)
2. Aki az Egyházat fenntartja – „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.” (Mt. 21,42)
3. Aki az Egyházat irányítja – „Én veletek vagyok a világ végéig” (Mt. 28,20)
4. Aki az Egyházat védelmezi – „az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta” (Mt. 16,18)
5. Aki az Egyházat megdicsőíti – a világ végén angyalai „hangos harsonaszóval” összegyűjtik a választottakat (Mt. 24,31)


Real Time Web Analytics