Dr. Balogh Sándor: A hithű katolikusok sem

hisznek már a pápa tévedhetetlenségében?A Remnant azon néhány katolikus hetilap egyike, amely még tartja a hitet, de már az is kezd omladozni?

A minap Michael Matt, a lap kiadója, egy amerikai filmet kritizált, amit Ferenc és a Vatikán dicsértek ( http://remnantnewspaper.com). A film témája, hogy katolikus misszionáriusok Japánban terjesztették a katolikus vallást, és amikor kitör a vallásüldözés, míg a megtérített hívek hűek maradnak a vértanúságig, addig a hittérítők beadják a derekukat, és a film ezt mit egy jó példát mutatja be.

Persze Matt nem ért egyet a film konklúziójával, ami csak egy a sok elítélendő probléma közül. Majd kritizálja a hierarchiát a sok elfogadhatatlan téves tanításért, és felsorolja, hogy sok pap, püspök, bíboros, még Ferenc pápa is hibázik. Matt nem veszi észre, hogy Ferenc nem egy kategóriában van a többi felsorolt személlyel. A pápa feladata tanítani, megerősíteni a hierarchiát a hitben és a tanításban.

Matt nem ment el odáig, mint amiről az előző cikkben beszámoltam, hogy egy angol teológus szerint az egyházi törvényeket ki kell egészíteni és intézkedni kell a pápa elmozdításáról, ha a pápa téved. A jó teológus barátunk nem vette figyelembe, hogy hit dolgában a pápa nem tévedhet. Matt is figyelmen kívül hagyta a pápa Jézustól kapott megbízását.

Egyre többen, egyébként mind hithű katolikusok, teológusok, püspökök és bíborosok, kritizálják Ferencet, és nem veszik észre, hogy a pápát hit dolgában kritizálni annyit jelent, hogy nem hisznek a pápa tévedhetetlenségében.

Nem veszik észre, hogy ha hisznek a pápa tévedhetetlenségében, az egyedüli logikus megoldás kijelenteni, hogy Ferenc nem lehet igazi pápa. Harmadik megoldás nincs!

Ferenc vagy tévedhetetlen és elfogadjuk, amit mond, vagy nem pápa, és még mindig Benedek a pápa, akinek lemondását kényszerítették! Kényszerített lemondás pedig érvénytelen!


Real Time Web Analytics