dr. Balogh Sándor: A Szent Korona az európai művészetben


Nagy Károly megkoronázásaVan két érdekes festmény Európában, amelyek nem csak kiegészítik egymást, hanem történetük is igen érdekes. Bajorországi Lajost 1859-ben koronázták bajor királlyá. Ő megbízta Friedrich Kaulbach német festőt, hogy készítsen egy festményt Nagy Károly megkoronázásáról. Ezt a festményt a saját megkoronázását ábrázoló festménnyel szemben szándékozott elhelyezni. Nagy Károly volt a Szent Német-római Birodalom első császára, Európa atyja. A megbízás lényege az volt, hogy kidomborítsa Nagy Károly megkoronázásának jelentőségét és nagyszerűségét. A művésznek meg kellett találnia azt a koronát, amely alkalmas egy ilyen fontos, korszakalkotó esemény bemutatására. Bár létezik egy X. századbeli korona, amely Nagy Károly koronája, avagy császári korona néven vált ismertté, Kaulbach mégsem ezt használta, hanem inkább Szent István Szent Koronáját választotta!
A kép ma is látható jobb oldalon a bajor parlament, a Landtag előcsarnokában
(kép forrása: http://www.bayern.landtag.de/scripts/get_file.php?file=Begruessung_Englisch.pdf)
Nagy Károly megkoronázása – a teljes festmény
(kép forrása:http://suzettenaples.hubpages.com/hub/The-Carolingian-Revival-and-Illuminated-Manuscripts)
Részlet a festményből, amelyben külön kiemeltük a koronát

Artúr király halálos ágyaUgyancsak a XIX. század közepén egy angol festő, Edward Burne-Jones (1833-1898) mély kiábrándulást érzett a magas fokú műveltség, a keresztény erkölcs és mindazon értékek hanyatlása miatt, amelyek a középkori Angliát jellemezték, amelyek helyébe megjelentek a modern izmusok. Hiányérzetét egy festménybe foglalta, amelynek témája Artúr király szellemének halála. Természetesen Artúr király egy kitalált személy, aki az angol lovagok és Camelot jóságát és nemességét jelképezi, abban a királyi udvarban, ahol az erény virágzott. A festmény Artúr király utolsó éjszakáját ábrázolja. Halálos ágyán a fejénél egy angyal ül, a koronája pedig az ágy előtt, a földön van. De Artúr királynak nem volt valóságos koronája, amelyet meg lehetett volna festeni, ezért Burne-Jones ugyanúgy, mint Kaulbach, meg kellett találja a megfelelő koronát. Az olvasóra bízom annak eldöntését, hogy a véletlen műve volt-e, vagy valami más, hogy Burne-Jones ahelyett, hogy valamelyik brit birodalmi vagy más koronát használt volna, Artúr király mellé ugyanazt a koronát ábrázolta, amelyet Kaulbach használt Nagy Károly megkoronázásához. Igen, Szent István Szent Koronája hever Artúr király ágya előtt. Ekképp a Szent Korona és a két királyt ábrázoló kép a középkori európai keresztény civilizáció kezdetét és végét jelképezi.

Burne-Jones, Artur Király utolsó éjszakája (teljes kép)
(kép forrása:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burne-Jones_Last_Sleep_of_Arthur_in_Avalon.jpg)
Burne-Jones, Artur Király utolsó éjszakája (részlet)Burne-Jones, Artur Király utolsó éjszakája (részlet,a Korona a padlón)Érdekes megjegyezni, hogy mindkét festmény nem csak olyan részletesen mutatja a Koronát, hogy lehetetlen nem felismerni, hanem a részletek milyen pontosak. Burne-Jones még a csüngőket is oda festi, pedig ebben a korban nem valószínű, hogy fénykép állt volna rendelkezésükre, a Korona pedig lakat alatt volt elzárva. A korabeli magyar ábrázolások is mind egyszerűsített formában ábrázolják a Szent Koronát.


Real Time Web Analytics