Dr. Balogh Sándor: Katolikus dilemma:

szabad-e kritizálni a pápát?

Öntsünk tiszta vizet a pohárba


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).XII. Piusz pápa halála óta nincs nyugalom az Egyházban. A modernistáknak sikerült a II. Vatikáni Zsinatot annyira zavarossá tenni, olyan kétértelmű dokumentumokat elfogadtatni, hogy sokan megtagadták elfogadni a Zsinat érvényességét. II. János Pál hosszú, gyenge kezű uralkodása alatt a modernisták és a szabadkőművesek befolyása annyira megnőtt, hogy Benedek pápát le tudták mondatni, és egy liberális dél-amerikai bíborost választani helyébe.

Bergoglio bíboros megválasztása óta, mint Ferenc pápa, hibát hibára, tévedést tévedésre, kétértelmű nyilatkozatokat kétértelmű nyilatkozatokra halmoz olyannyira, hogy a “nyugdíjas” XVI. Benedek kénytelen volt kijavítani az uralkodó “pápát.”

Mégis, a hierarchia, és az általuk ellenőrzött katolikus sajtó megelégszik a kritikával, eleinte óvatosan, „mert mégiscsak egy pápáról volt szó,” majd egyre merészebben, fogcsikorgatva, de tiszteletteljes hangon, elvégre a Szentlélek védi a pápát.

Majd jöttek a vélemények, hogy egy eretnek nem lehet pápa. Majd felvetődött, hogy talán Benedek lemondása nem is volt érvényes, de ezt csak nagyon óvatosan. Azonban a hagyományos, hithű katolikusok itt megrekedtek. A pápa nem lehet eretnek, mégis eretnekséget hallunk a pápától. Hogy lehet ez?

A megrögzött „szedevakantistákat” kivéve, akik XII. Pius óta egy pápát sem ismernek el törvényes pápának, a többség csak Ferenc viselkedését kritizálta,[1] egyre erősebben, amíg egy amerikai katolikus lap lemondását követelte. (Lásd „Ferenc mondjon le” [2].)

De a törvényes pápa lemondását nem lehet kikényszeríteni, mert akkor érvénytelen a lemondás, mint Benedeké. Ez a katolikus Egyház dilemmája. Mit csináljanak Ferenccel?

Egy amerikai civil, családos teológia professzor, Dr. Kelly Bowring, először óvatosan vetette fel, hogy „Mi lenne, ha Ferenc nem igazi pápa?”[3] A kérdésnek még csak a felvetése miatt is elvesztette állását. Kirúgása után könyveket ír és előadásokat tart, és keresett előadó, a tömeg akarja hallani. Utolsó cikkében sokkal bátrabb, a katekizmust idézve, kijelentette, hogy Ferenc a Hamis Próféta. Ezt mondja a katekizmus:

675 Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett.

Dr. Bowring az utolsó időkre hivatkozik. Bár nehéz elhinni, hogy pontosan a mi időnkben jön el, mert még soha nem volt egy világvége sem, de érdemes megszívlelni, különösen annak fényében, hogy az utolsó században lépésről lépésre hódított teret a Sátán. A végidőkre utaló jelek pedig, amiket Jézus felsorolt, és az aposztázia, amiről Szent Pál irt a thesszalonikiaiakhoz írt 2. levelében, már legalább a II. Vatikáni Zsinat óta fokozatosan annyira nyilvánvaló lett, hogy akinek szeme van a látásra, annak nehéz volt nem meglátni.[4] Aki pedig meglátta, annak kötelessége mindenkit figyelmeztetni, hogy senkit ne érjen váratlanul az Antikrisztus megjelenése.

Ami pedig a hagyományhű katolikusokat illeti, és Ferenc védelmezését tartják feladatuknak, hacsak nincsenek függőviszonyban a hierarchiával, nyugodtan kritizálhatják Ferencet, ugyanis csak az igazi pápák vannak kritika felett, Ferenc pedig ál-pápa. Ferenc védelmével nem a pápát védjük, hanem a nem katolikusokat botránkoztatjuk meg. Ha látjuk a tényeket, kötelességünk levonni a következményeket.

Így megszűnik a dilemma.


[1] Lásd pl.Dr. Balogh Sándor: Újra Ferenc?
[2]
http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2198-the-year-of-mercy-begins
[2] http://christiannewswire.com/news/1988673792.html
[3] http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2014-sajtoanyaga/1619-prof-dr-balogh-sandor-kinek-a-helytartoja-ferenc


Real Time Web Analytics