Dr. Balogh Sándor: Friss hír


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).A National Catholic Register, a legnagyobb tradicionalista katolikus lap Amerikában, tegnapi száma egy régóta suttogva terjesztett elvárás beteljesedéséről ad hírt.[1]

A lap szerint Ferenc kész rendezni a viszonyt a Lefebvre-féle tradicionalista SSPX társasággal. Sokan csóválhatják a fejüket, mi történt? Amit Benedek nem tudott véghez vinni, Ferencnek sikerül!

II. János Pál kiközösítette a Társaságot, XVI. Benedek feloldotta a kiközösítést, de az egyházi funkcióktól való felfüggesztés érvényben maradt. Ferenc ideiglenesen, az Irgalom Évével kapcsolatban, visszaállította a gyóntatási jogukat.

A Társaság bűne az volt, hogy nem ismerte el a II. Vatikáni Zsinat egyes határozatait. Most úgy látszik, a zsinat elismerése nélkül visszakapják reguláris állapotukat.

Bernard Fellay, az engedély nélkül püspökké szentelt személyek egyike és a Társaság jelenlegi feje szerint, „az Egyház nehéz helyzete” miatt „a rendetlenségek közepette, azt suttogják felénk, hogy nem tudnak bennünket kényszeríteni, hogy elfogadjuk II. Vatikáni Zsinat határozatait," így hajlandók engedni.

Ha megtörténik a Társaság ügyének rendezése, az valószínűleg egy, az Opus Dei-hez hasonló „személyes prelatura” formájú lesz, ami bizonyos önállóságot biztosit a Társaságnak az Egyház keretein belül.

Attól függetlenül, hogy ez jó hírnek tűnik, nem mehetünk el a hír mellett anélkül, hogy meg ne vizsgáljuk, mi okozza az Egyház nehéz helyzetét, mi a belső rendetlenség oka? Első pillantásra Ferenc problematikus pápasága jut az ember eszébe.

Mikor a tradicionalista oldal következetesen és szünet nélkül kritizálja Ferencet, a kiegyezéssel az SSPX elismeri Ferencet pápának, ami nagyban elősegítheti Ferenc tekintélyét.

Ha így nézzük, a II. Vatikáni Zsinat kritikáját megengedni nagyon kis ár Ferenc pápaságának elismeréséért.


[1] https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=28183


Real Time Web Analytics