Dr. Balogh Sándor: Katolikusként kell értelmezni


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).A Vatikán bejelentette, hogy Ferenc beszámolója (apostoli exhortáció) a családszinódusról, amely várhatóan határoz az elvált és újra megházasodott személyek áldozáshoz járulásáról, április 8-án lesz nyilvánosságra hozva, és az osztrák Schönborn Kristóf bíboros fogja ismertetni. A hír azonnal kritikát váltott ki a hagyományos oldalon állók részéről, írja az amerikai Life Site News,[1] egy abortusz ellenes lap, mert röviddel az őszi családszinódus után Schönborn nyilatkozott, hogy a homoszexuális egyesülésnek is van hasznos oldala, és sürgette a homoszexuális házasságok törvényes állami elismerését.

A lap szerint Schönborn nagyban elősegítette az áldozáshoz való engedés ügyét a szinóduson, és Ferenc ezért őt választotta erre a „megtisztelő” pozícióra.

Schönborn azzal hálálta meg a kinevezést, hogy pár órával kinevezése után előre ellentámadásba ment a hagyománytisztelő oldal ellen. Akik nem értenek egyet a liberális oldallal, akik katolikusként értelmezik majd a dokumentumot, azok „keményszívűek,” a papok farkasok, a bíborosok meg ördögök.[2]

A tekintélyes amerikai katolikus újság, a Wanderer szerint,[3] a német Walter Brandmüller, nyugalmazott bíboros, azonnal viszonozta a tüzet, és Schönborn feje fölött, direkt Ferencet figyelmeztette, hogy „a katolikus erkölcsi tanokat nem lehet megváltoztatni.”

Az előzetes ismertetések szerint azonban Ferenc nem merte átlépni a határt. Csupán párbeszédet javasolt ott, ahol nem lehet párbeszéd. A régi ”Róma locuta, causa finita” elvet a párbeszéd elve váltotta fel, ami valahogy így kellene, hogy hangozzon, „Róma párbeszédet javasolt, mi pedig ragaszkodunk a régi, hagyományos elvekhez és tanításhoz.” Brandmüller bíboros szerint Ferenc exhortációját a hagyományos tanítás szellemében kell értelmezni. „Az el sem képzelhető, hogy ellentmondás legyen egy pápai dokumentum és a katolikus Egyház katekizmusa között!”

Az angol Catholic Herald szerint[4] Ferenc exhortációja „a társadalmat inkluzívnak, befogadónak látja. Ez magába foglalja, hogy elfogadjuk a különbözőséget, párbeszédet kell folytatni azokkal, akik másképp gondolkoznak, és részvételre buzdítani azokat, akiknek különböző adottságai vannak.”

Azonban még ez sem elfogadható, mert Jézus nem párbeszédre utasította az apostolokat és tanítványokat, hanem hogy tanítsanak és térítsenek. Legfeljebb, ahogy ezt Brandmüller mondja, katolikus szellemben kell értelmezni: a párbeszéd célja tanítás, a befogadás célja térítés és keresztelés, stb. Van egy másik elv, Catolice dicitur, Catolice intelligitur, amit ki lehet bővíteni: akár feltételezzük, akár nem, hogy ezt Ferenc mint pápa, azaz mint katolikus mondta, nekünk, katolikusoknak ezt katolikus módra kell értelmezni

Tehát a dogmák és szabályok nem változnak, csak attól függ, hogy hogyan értelmezzük őket.


[1] http://www.onepeterfive.com/cardinal-schonborn-receives-public-honor-for-his-synod-role/
[2] https://www.ncronline.org/printpdf/121996
[3] http://thewandererpress.com/breaking/cardinal-brandmuller-reminds-pope-that-the-catholic-moral-teaching-cannot-be-changed/
[4]http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/04/06/popes-exhortation-will-focus-on-dialogue-says-vatican/


Real Time Web Analytics