Dr. Balogh Sándor: Politikai korrektség a gyakorlatban


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).Egykori veszprémi kispap lévén, megnéztem, mit találok az interneten a Veszprémi Nagyszeminárium bezárásáról és letartóztatásunkról.

Nem találtam sokat. Az Egyházmegye honlapján simán átsiklanak felette: “A Boldog Gizella Szeminárium a Veszprémi Szeminárium 1952-es feloszlatása után 1994. szeptember 12-én kezdte meg működését.” http://veszpremiersekseg.hu/intezmenyek/oktatas/boldog-gizella-szeminarium/

Egy szó sincs arról, hogy kik, hogyan és miért oszlatták fel a szemináriumot. Az is lehetséges, hogy anyagiak hiányában a püspök oszlatta fel?

Nézzük meg, mit mond a wikipédia. „Sorsa a szocializmusban” cím alatt ezt találjuk: „A feljegyzések szerint 1952. áprilisától egy őrzászlóalj tartózkodott az épületben, majd szeptembertől a Veszprémi Vegyipari Egyetem kapta meg diákotthoni célra.”

No, de hogy kerül egy őrzászlóalj egy szemináriumba?

Hogy egy kicsit többet megtudjunk, nézzük meg a Katolikus Lexikont Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, ahol ezt találjuk: „A veszprémi szem. feloszlatása Badalik Bertalan pp. (1949–57/65) alatt következett be. 1952. II. 27: az ÁVH letartóztatta Major Kálmán spirituálist, Ágotha Tivadar, Balogh Sándor, Dervenkár György, Domschitz József és Szabó István kispapokat. III. 4: a szem-ot bezárták, IV. 23: a „veszprémi szeminaristák perében” a spirituálist 9, a kispapokat 4–6 év börtönre ítélték, a többi elöljáró működési engedélyét megvonták.”

Hála Isten, nem vesztünk el teljesen, de azért az Egyházmegye honlapja is kitérhetne a részletekre, ha politikailag nem is korrekt megmondani az igazat.

[szerk. megj.: Honlapunkon a letartóztatott spirituálisnak, Major Kálmánnak a börtönben, a szintén letartóztatott tanítványaihoz írt megrázó levele: Levél a börtönből és egy vele készült interjú: Kő András:"A szenvedések megacélozták elveimet ..." - Veszprémi kispapok kirakatpere (3.) található. A letartóztatott kispapok közül Dr. Balogh Sándor honlapunk egyik állandó szerzője, csak néhány legnépszerűbb írására hivatkozunk most: Öntsünk tiszta vizet a pohárba!, A Sátán misztikus teste - Második nyílt levél a hierarchiához, Jó pápa, rossz pápa, nem pápa .... Ágotha Tivadar öt írása közül a két legnépszerűbb: A „Különös házasság” 1951-ből nézve és a A Budapesti Megyei Bíróság III..
Mi a közös ezekben az írásokban? Az, hogy az igazat mondják. Azért kellett 1952-ben feloszlatni a szerzetesrendeket, bezárni a szemináriumokat, a kommunistákkal nem paktáló papokat és szerzeteseket kiirtani, halálra kínozni, nyomorékká verni, börtönbe zárni, deportálni, hivatásuk gyakorlásától eltiltani, jelentéktelen kis falvakba száműzni (ld. Kommunista egyházüldözés), hogy ez a hang eltűnjön, megszűnjön, és mindent, a szemináriumokat, a plébániákat, a hivatalos egyházi sajtót is átjárhassa a politikailag korrekt, azaz hazudós, nem-katolikus viselkedés és beszéd (ld. Dr. Balogh Sándor: Politikai korrektség az Egyházban), és a békepapok félrevihessék Jézus Krisztus Egyházát. De a sátán és csatlósai nagyot tévednek, mert ez a hang sohasem fog eltűnni, sohasem fog elhallgatni, és a sátán birodalma sohasem fog megvalósulni, mert a vértanúk vére az égre kiált, és most is vannak és mindig lesznek a katolikus hitükhöz, a szent hagyományhoz és a katolikus erkölcshöz ragaszkodó, igazmondó, jó papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek. ]


Real Time Web Analytics