Dr. Balogh Sándor: Ki is Donald Sanborn püspök?


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).Honlapunk felhívta olvasóink figyelmét Sanborn amerikai püspök magyarországi látogatására. Illik tehát, hogy bemutassuk, ki is Sanborn püspök úr.

Háttérnek tudni kell, hogy a II. Vatikáni Zsinat óta nemcsak Lefebvre érsek szakadt el a látható Egyháztól, hanem több más püspök is, akik aztán újabb püspököket szenteltek. Rendszerint csak a Lefebvre által szentelt négy püspökről hallunk (akik közül egy kivált, és saját csoportot alapított), akikkel megalapította a X. Szent Piusz társaságot, de tucatjával vannak érvényesen, de pápai mandátum nélkül, tehát felhatalmazás nélkül, illegálisan felszentelt püspökök.

Ft. Sanborn is a Lefebvre csoporttal kezdte, és Lefebvre érsek szentelte pappá 1975-ben, de neki még Lefebvre sem volt elég hagyománytisztelő, így onnan kitették, és egy másik csoportot, majd tradicionalista szemináriumot alapított, aminek igazgatója lett.

2002-ben Robert T. McKenna O.P. szentelte püspökké Sanborn püspököt. (Magyar szempontból érdekes, hogy McKenna 1988-ban püspökké szentelte az 1956-os menekült, szegedi egyházmegyés Vida Elemért is, ld. THE SMOKE OF THE ANTICHRIST). McKennát 1986-an szentelte püspökké Mgr. Michel Guerard des Lauriers, O.P., akit a vietnami disszidens püspök, Ngo Dinh Thuc szentelt püspökké.

Így van a Vatikántól, illetve az aposztata egyháztól független, szabálytalanul, de érvényesen szentelt hierarchia, püspöki hálózat.

Ezeknek a püspököknek általában az a közös nevezője, hogy ellenzik a II. Vatikáni Zsinat utáni hagyományellenes változásokat. Ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy bár elszakadtak a látható Egyháztól, sok, a látható Egyházhoz tartozó püspökkel ellentétben, Krisztus Misztikus Testének tagjai.

Azonban sajnos, ezen a minimális közös nevezőn kívül a részletekben nem tudnak közös nevezőre jutni, még fontos kérdésekben sem, mint Szent Péter trónjának a betöltése. Sanborn püspök véleménye például egy látszólagos nüánszban különbözik a szedevakantistákétól, akik szerint XII Piusz óta nincs érvényes pápa.

Sanborn szerint minden pápa érvényesen lett választva, de személyes eretneksége miatt nem képes a hivatalt betölteni. Érvelése valahogy így hangzik:

• A II. Vatikáni Zsinat egyes dokumentumai eretnekséget tartalmaznak.

• Egy tévedhetetlen pápa nem hagyhatja jóvá és nem követheti ezeket a tanokat.

• Tehát az érvényesen választott pápa elvesztette pápaságát az eretnekség miatt.

• Ha feladják ez eretnek tanokat, automatikusan érvényesítődik pápaságuk, és érvényes pápák lesznek.

Ami a mi nézetkülönbségünket illeti, a Szeminárium honlapja szerint ők remélik, hogy az Egyház helyzete rendeződik. Mi lezártuk a múltat, hisszük, hogy eljött a Szent Pál által megjövendölt aposztázia Ferenccel, és az Antikrisztus kora, és imádságos lélekkel várjuk az utána jövő Isten Országát.

Ezen ismertetés után üdvözöljük hazánkban Sanborn püspök urat, és reméljük, hogy útja a lelkek hasznára válik!


Real Time Web Analytics