Dr. Balogh Sándor: Öntsünk tiszta vizet a pohárba!


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).Kedves Olvasóim ismerik álláspontomat Ferenc pápaságával kapcsolatban. Azonban lépjünk egyet vissza. Tegyük fel, hogy egy új olvasóm, egy hívő és gyakorló katolikus, Csipke Rózsika álmát aludta, most ébred fel, és megpróbál eligazodni a mai katolikus Egyházban.

Kezdi azzal, hogy az Egyház vezetőjének, Ferencnek a viselt dolgai után néz. Látja, hogy sokan kritizálják Ferencet. Mikor kicsit jobban utánajár, a következő véleményeket olvassa:

• Minden rendben megy, Ferenc egy reformer a II. Vatikáni Zsinat szellemében, és reformjai nagyon népszerűek. – Semmi új nem történt XII. Piusz óta, mikor Rózsika elaludt. Rózsika google- zik tovább.

• Ferenc itt-ott túlzásba viszi a reformokat, de lényegében jó irányba halad. - Érdekes, mi történhetett?

• Ferenc annyi hibát csinál, hogy sokan kérik, hogy mondjon le. – Erre már kezd izgulni, hogy hátha mégis valami baj van, ha a Szentlélek nem védi a pápát a tévedésektől..

• Ha hibát csinál is Ferenc, a pápa minden kritika felett van. – Ez egyáltalán nem nyugtatja meg, és keres tovább.

• A pápát a bíborosok tegyék le és válasszanak új pápát. - Kihallott már ilyet! A bíborosok egy zsinaton letehetik a pápát? Ki hívhat össze egy zsinatot?

• Ferenc nem is pápa, a II. Vatikáni Zsinat óta üres Szent Péter széke. – No, de ez már sok. A Szentlélek hagyja, hogy az Egyház vezető nélkül maradjon egy fél évszázadra ilyen zavaros időkben? Akkor a kinevezett bíborosok sem igazi bíborosok? Akkor hogyan kecmergünk ki ebből a helyzetből, ki választ egy igazi pápát, ha nincsenek bíborosok?

• XVI. Benedek lemondása, egyéb formai hibák mellett, kényszerített volt, így kánonjogilag nem érvényes, tehát nem volt üresedés. Benedek a pápa! – Akkor inkább két pápánk van? – kérdi Rózsika.

Erre Rózsika megkeresi egy öreg barátját, aki nem aludta végig ezt a korszakot, hanem éles szemmel figyelte a helyzetet. A barát nem nyugtatja meg Rózsikát, de végül is Rózsika egészen más szemmel látja a helyzetet.

Nincs minden rendben, és nem jó irányba halad ez Egyház, mondja a barát. Igaz, Ferenc sok hibát csinál, de nem áll kritika felett, ugyanis Ferenc nem pápa! Tehát Ferencet nem lehet se lemondatni, se letenni a pápaságról, ha nem igazi pápa.

Itt már kezd izgalmas lenni a történet. Akkor mi történik, kérdezi Rózsika, hogyan szabadulunk meg tőle? Egyszerűen, volt a válasz: kijelentjük, és nem kell hozzá egy zsinat, hogy Ferenc nem pápa, ne kövessük, ha hibát csinál, ha téved, vagy félrevezet.

És miért van mindez? Egyszerű, felel a barát. Először is, a Szentlélek vigyáz az Egyházra és a pápára! Ezért, amikor eljött az aposztázia ideje, amit Szent Pál megjövendölt (2Tessz2,3), a Sátán és a „bűn embere,” az Antikrisztus, elhitetik az emberekkel, hogy a pápa, az ő tévedhetetlenségével vezeti az Egyházat a tévedésbe. Az igazi pápa kényszer alatt, tehát a kánonjog szerint érvénytelenül lemondott.

A lemondás nem volt érvényes, tehát nem volt üresedés, de a Sátán, a Hazugság Atyja, elhiteti az emberekkel, papokkal és püspökökkel is, hogy kövessék Ferenc „pápát” az aposztáziába, illetve a hitehagyásba. Közben Benedek, az igazi pápa, pedig vatikáni házi őrizetben várja a következő lépést.

„Így, megnyugodva válaszolja Rózsika, a kecske is jól lakik, a káposzta is megmarad.”

„Ámen”, válaszolja a barát.

De akkor hogy hogy, a püspökök és teológusok nem látják, hogy mi a helyzet, kérdezi még Rózsika?

A Biblia ezt mind megírta. Mikor Gábriel arkangyal utasította Dánielt, hogy a végső időkre vonatkozó jövendöléseket zárja le és pecsételje le a könyvet az utolsó időkig, hozzáadta, hogy akkor majd az „értő szívűek meg fogják érteni.” (Dán 12, 4-10). Úgy látszik, kevés az értő szívű ember manapság! Az aposztaták biztos nem értik meg, a Sátán eltereli a figyelmüket!

Egyébként a próféciák jellegzetessége, hogy rendszerint csak utólag lesznek érthetők, hogy íme, ez is meg volt jövendölve, tehát a próféta előre látta, fejezte be a barát.


Real Time Web Analytics