Dr. Balogh Sándor: Hiszem, hogy a Sátán létezik

és működik


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).Hiszem, hogy a Sátán, a fellázadt angyal, létezik, és az egyén és az emberiség megrontására törekszik;

Hiszem, hogy a Sátán nem akarja, hogy higgyünk benne és a mennyországban vagy pokolban;

Hiszem, hogy a Sátán nem akkor a legveszélyesebb, mikor láthatóan megszáll valakit, hanem amikor láthatatlanul befolyásol embereket, politikusokat, tudósokat, művészeket, és egyéb vezető személyeket;

Hiszem, hogy ördögűzéssel (exorcizmus) meg lehet a megszállott személyt szabadítani;.

Hiszem, hogy a Sátán ősellensége az emberiségnek, Krisztusnak és az Ő Egyházának;

Hiszem, hogy a Sátán nem lerombolni akarja a látható Egyházat, hanem átvenni;

Hiszem, hogy a Sátán befurakodott az Egyház legfelsőbb intézményeibe, még a Vatikánba is;

Hiszem, hogy a Sátánnak emberfeletti képességei vannak;

Hiszem, hogy a Sátán képes a természet törvényeit felfüggesztve, csodálatos tényeket létrehozni;

Hiszem, hogy a Sátán képes az embert kísérteni és bűnre vezetni;

Hiszem, hogy a Sátán a hazugság atyja;

Hiszem, hogy a Sátán az élet minden területére behatolt;

Hiszem, hogy a Sátán irányítja a pozitivista tudományokat;

Hiszem, hogy a Sátán a demokrácia álarca mögött irányítja a politikai életet;

Hiszem, hogy a Sátán van a család és életellenes mozgalmak mögött;

Hiszem, hogy a Sátán a szabadság jelszava alatt felelőtlenségre ösztönöz;

Hiszem, hogy a Sátán egyetértés helyett féltékenységet és ellenségeskedést szít;

Hiszem, hogy a Sátán soha nem sugall rosszat, hanem a nagyobb jó helyett mindig a kisebb jót, a szellemi és erkölcsi jó helyett az anyagi és érzéki jót;

Hiszem, hogy a Sátán találta ki a hitel alapú pénzrendszert, amit XI. Piusz pápa elítélt (Quad. Anno);

Hiszem, hogy a Sátán sikernek tekinti, ha az emberiség helyzete romlik, mert krízisben az emberek hajlandóbbak még a rosszabb megoldásokat is elfogadni;

Hiszem, hogy a Sátán szítja a nemzetközi feszültségeket és háborúkat;

Hiszem, hogy a Sátán van a globalizmus mögött, hogy előkészítse az Antikrisztus hatalomra lépését;

Hiszem, hogy a Sátán tudja, hogy Mária országa vagyunk, és ismeri küldetésünket, azért hozott ránk annyi szenvedést, a Habsburgokat, törököket, Trianont, a kommunizmust, az EU kényszert, és a belső ellenségeket;

Hiszem, hogy a Sátán, illetve a fejedelemségek és hatalmasságok ellen kell küzdenünk, nem csak a vér és a test ellen, ahogy Szent Pál írta;

Hiszem, hogy a Sátán cselvetéseinek csak Isten fegyverzetét felöltve tudunk ellenállni (Szt. Pál, Ef 6,11);

Hiszem, hogy a Sátán azért ilyen sikeres, mert az emberek nem hisznek benne!

Ha nem hiszünk a Sátán létezésében, nem láthatjuk be, hogy csak égi segítséggel és szakrális vezetéssel tudunk győzni!


Real Time Web Analytics