Schneider püspök "Mit tegyek"

listája napjainkban a hit megőrzésére





A kazahsztáni püspök, Athanasius Schneider nagyon gyakorlatias gondolkodó, nagy teológus, több nyelven beszél, és egyike a Katolikus Egyház legbátrabb főpapjainak. Tavaly 12 pontban gyűjtötte össze az eretnek környezetben élő katolikus családok számára a túlélés taktikáját . Most egy újabb interjúban egy "Mit tegyek" listát kínál fel napjaink katolikusainak.

A lengyel Polonia Christiana-nak adott interjújában Schneider püspök érdekes összehasonlítást tesz az ariánus eretnekség kora és a napjainkban az Egyházat sújtó válság között.

"A IV. században a nagy ariánus válság idején az Isten Fiának istenségét védőket 'hajíthatatlanoknak' és 'tradicionalistáknak' nevezték", mondta. "Sőt, Szent Atanáziuszt Liberius pápa ki is közösítette, és a pápa azzal indokolta ezt, hogy Atanáziusz nincs egységben a keleti püspökökkel, akik többnyire eretnekek vagy félig-eretnekek voltak."

És most pedig, minden további hűhó nélkül:

Schneider püspök "Mit tegyek" listája napjainkban a hit megőrzésére:

1. Bátorítani kell az egyszerű katolikus híveket, hogy legyenek hűségesek ahhoz a katekizmushoz, amit tanultak, legyenek hűségesek Krisztusnak az evangéliumban megőrzött világos szavaihoz, legyenek hűségesek ahhoz a hithez, amit atyáiktól és ősatyáiktól kaptak örökségként.

2. Tanköröket és konferenciákat kell szervezni az Egyháznak a házasságra és a tisztaságra vonatkozó örökérvényű tanításáról, főleg fiatalokat és házaspárokat meghívva.

3. Életünkben fel kell mutatnunk a tiszta élet szépségét, a keresztény házasság és család szépségét, a kereszt és az áldozathozatal óriási értékét.

4. Sokkal jobban, mint eddig, fel kell mutatnunk a szentek és példamutató életet élő emberek példáját, akik megmutatják, hogy annak ellenére, hogy ők is elszenvedték ugyanazokat a testi kísértéseket, elszenvedték a pogány világtól ugyanazt az ellenségességet és kigúnyolást, Krisztus kegyelmének segítségével mégis sikerült tiszta életet élniük keresztény házasságban és családban.

5. Alapítanunk és támogatnunk kell tiszta szívű fiatalokból álló csoportokat, családcsoportokat, olyan katolikus házaspárokból álló csoportokat, akik elkötelezetten tartják házassági hűségfogadalmukat.

6. Szerveznünk kell olyan csoportokat, akik segítenek az erkölcsileg és anyagilag szétesett családokon, az egyedülálló anyákon, csoportokat, akik imával és jó tanácsokkal segítik az elvált házaspárokat, csoportokat és személyeket, akik az "elvált és újraházasodott" embereknek segítenek elkezdeni a komoly megtérés folyamatát, azaz segítenek nekik abban, hogy alázattal felismerjék bűnös helyzetüket és Isten kegyelmével felhagyjanak Isten parancsait és a házasság szentségét sértő bűneikkel .

7. Csoportokat kell szerveznünk, amelyek homoszexuális hajlamú embereket óvatosan Krisztus útjára, a tiszta élet boldog és gyönyörű útjára vezetik, és végső fokon diszkrét pszichológiai gyógymódot kínálnak nekik.

8. Kortársainknak meg kell mutatnunk és hirdetnünk ebben az újpogány világban Krisztus tanítása Jó Hírének felszabadító erejét: hogy Isten parancsai, a hatodik parancs is bölcs és szép; " Az Úr törvénye tökéletes, enyhíti a lelket. Az Úr tanúsága megbízható, a balgát bölccsé teszi. Az Úr parancsai egyenesek, földerítik a szívet, útmutatása érthető, megvilágítja a szemet. " (Zsolt 19(18): 8-9)

9. A bíborosoknak, püspököknek, papoknak, katolikus családoknak, katolikus fiataloknak azt kell mondaniuk magukban: Visszautasítom ennek a világnak az újpogány szellemét, még akkor is, ha ezt püspökök, bíborosok [és Ferenc] terjesztik; nem fogadom el a szent isteni irgalom és az "új pünkösd" elferdített magyarázatát; visszautasítom, hogy a gender ideológia, a második házasság, a házasság nélküli együttélés bálványát tömjénezzem, és még akkor sem teszem ezt, ha püspökök teszik; Isten kegyelméből inkább a szenvedést választom, mintsem hogy eláruljam Krisztus igazságát az emberi szexualitás és a házasság tekintetében.

forrás: www.lifesitenews.com


Real Time Web Analytics