Athanasius Schneider püspök: A tradicionális szentmise

a Szentlélek műve és megállíthatatlan

Az Adelante La Fe spanyol nyelvű tradicionalista katolikus honlap Őexellenciája Athanasius Schneider püspökkel készített egy exkluzív interjút. A válaszok, amelyeket a püspök úr adott, nyíltak és kemények - még a nagy püspököt illetően is. Ha akár csak átfutjuk a válaszokat, egyértelműen kiderül, hogy úgy gondolja, hogy elérkezett az idő a Szent X. Piusz Társaság (SSPX) számára.Címszavakban a beszélgetés tartalma

“Sok helyen a papok inkább református prédikátoroknak tűnnek, mint katolikus papoknak. "
“Vannak családok, amelyeknek több, mint 100 km-t kell utazniuk, hogy méltó szentmiséhez jussanak és igaz tanítást halljanak."
"A híveknek meg kell kérniük a papokat, hogy használjanak térdvédőt, hogy tudjanak térdelni."
"Eucharisztikus-szívbetegségünk van, és amíg ki nem gyógyulunk belőle, az egész test beteg marad és nem fog gyümölcsöt teremni."
"A mai légkörben igazi csoda az, hogy még egyáltalán vannak hivatások".
"A gender ideológia romlottság, a marxizmus végső formája."
"Azok a szülők, akik ezt megtehetik, vegyék ki gyerekeiket azokból az iskolákból, ahol a gender ideológiát tanítják."
"Az Egyházon belül eluralkodott a radikális relativizmus légköre. "
"Fel kell szólalnunk annak érdekében, hogy a Tanítóhivatal világosan nyilatkozzon."
"Az erkölcsi relativizmussal, főleg, ami az elváltak és az újraházasodottak szentáldozását illeti, azt akarjuk, hogy Isten tegye meg a mi akaratunkat, ahelyett, hogy mi tennénk meg az övét."
"A szentségi női diakonátus ellentmond az Egyház természetének."
"Természetfeletti módon kell szeretnünk a pápát, imádkoznunk kell érte, de kerülni kell a pápa-imádatot."

SSPX –Lefebvre érsek

“Meg vagyok arról győződve, hogy a jelen körülmények között Lefebvre érsek habozás nélkül elfogadná a személyes prelatúrára vonatkozó egyházjogi javaslatot.
"Lefebvre érsek mélyen egyházi érzelmű ember volt."
"A püspökszentelést 1988-ban jó lelkiismerettel végezte, azt gondolta, hogy meg kell tennie, mint extrém cselekedetet, de egyúttal mondta azt is, hogy ez az állapot nem tarthat soká."
"Ha valaki egyházjogilag túl hosszú ideig marad autonóm, kockáztatja, hogy elveszíti a katolikus Egyház fő jellemzőjét, vagyis azt, hogy alá van vetve a pápának."
"Nem tehetjük meg, hogy a pápa személyétől tegyük függővé, hogy alávessük-e magunkat Krisztus helytartójának; a hit nem ilyen. Nem mondhatjuk: 'Nem hiszek ebben a pápában, nem fogadom el, várok addig, amíg nem jön egy nekem tetsző pápa.' Ez nem katolikus, nem természetfeletti mentalitás; ez tisztán emberi gondolkodás. Ez a természetfeletti hitnek és annak az isteni Gondviselésbe vetett bizalomnak a hiánya, amely tudja, hogy egyedül Isten az, aki vezeti az Egyházat. Ez nagy veszély az SSPX számára is."
"Kértem Fellay püspök urat, ne késlekedjen tovább elfogadni az ajánlatot, és bízom a Gondviselésben, annak ellenére, hogy nem lehet 100%-os bizonyosságunk."
"Nagy vágyam hogy az SSPX legyen elismerve és rendeződjön bele az Egyház struktúrájába minél hamarabb, és ez nagy nyereség lesz mindenki számára, az ő számukra és a mi számunkra is. Új erő lesz a Hit megtisztításáért folytatott küzdelmünkben."

Hagyományos szentmise
“A hagyományos szentmise visszaállításának mozgalma a Szentlélek műve és megállíthatatlan."
"Ha a II. Vatikáni Zsinat atyái látták volna a különbséget egy mai mise és a hagyományos szentmise között, a nagy többségük azt mondta volna, hogy a hagyományost akarja, nem az újat."


Real Time Web Analytics